logo

Remus Onişor, Apocrifele, o literatură religioasă puţin cunoscută

Rezumat: „Faptele lui Ioan” precum şi „Faptele lui Andrei” sunt scrieri creştine venerabile. Ambele ar putea fi definite ca romane de aventură care conţin şi unele povestiri anecdotice, dar şi unele dramatice, încercând să ne ofere profunde lecţii de viaţă şi îndemnându-ne astfel la … [Read more...]

Dumitru A. Vanca, Morala liturgică

Rezumat: Prezentul articol încearcă evalueze posibilele probleme de natură deontologică şi moral-profesională cu care s-ar putea confrunta slujitorii sfintelor altare în Biserica Ortodoxă Română. După câteva clarificări privind terminologia autorul se apleacă asupra unora dintre aspectele slujirii … [Read more...]

Petruţ Ormenişan, Asceza în „monahismul” musulman

Rezumat: Studiul doreşte să abordeze practica ascetică în religia lui Mahomed. După o scurtă analiză a motivaţiilor şi practicilor ascetice în religiile teiste şi nonteiste, se va stărui asupra naşterii şi dezvoltării ascezei în islam. Vom prezenta succint sufismul ca mişcarea „monahală” … [Read more...]

Valentin Vesa, Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios

Rezumat: Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios. Perspective pentru o Teologie contemporană a religiilor: În contextual globalizării, Teologia Religiilor nu este doar o disciplină parte a unei programe academice, ci este, mai ales, o realitate practică reflectată în întrebarea: cine … [Read more...]

Dan Ioan Mihai, Cultura secularizată şi avortul. Elemente de teologie socială

Rezumat: De la întemeierea lumii Dumnezeu a pus reguli după care se guvernează creaţia. Aceste reguli definesc firescul, naturalul. Familia modernă însă, în baza libertăţii greşit înţelese şi uzând de bunătatea lui Dumnezeu, se îndepărtează tot mai mult de la acest firesc. Acest lucru a dus la … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Relaţia dintre teologie şi filozofie în contextul elenismului creştin ortodox

Rezumat: Părinţii greci nu s-au rezumat la exprimarea unei opinii critice în ce priveşte cultura elenistă, ci au explorat-o în profunzime, realizând totodată şi asociaţii creative cu propriile lor idei. Această perspectivă a luat diferite forme. La nivel cultural, de exemplu, multe lucruri au fost … [Read more...]

Dorin Opriş, Valorile creştine şi începuturile pedagogei moderne

Rezumat: Valorile creştine şi începuturile pedagogiei moderne. Fenomenul educaţional reprezintă un aspect legat structural de persoana umană, prin implicaţiile majore pe care le are asupra dezvoltării personalităţii, iar prin aceasta în plan individual şi social. Cercetările istorice dovedesc … [Read more...]

Monica Opriş, Criterii subiective în alegerea metodelor de evaluare la disciplina religie

Rezumat: Criterii subiective în alegerea metodelor de evaluare la disciplina religie. A vorbi despre evaluarea şcolară în sistemul de învăţământ românesc contemporan înseamnă a-ţi asuma o mare responsabilitate. Una dintre marile provocări ale evaluării constă în identificarea criteriilor în … [Read more...]

Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului

Rezumat: Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului. Trăsătura fundamentală a spiritualităţii bizantine din timpul Paleologilor a fost conservatorismul, caracterizat prin opoziţia permanentă şi constantă faţă de orice înnoire, fidelitatea faţă de … [Read more...]

Alin Albu, Aspecte liturgice din cuprinsul Vicariatului Ortodox Alba Iulia

Rezumat: Aspecte liturgice din cuprinsul Vicariatului Ortodox Alba Iulia (1940 – 1945): cazul parohiei „Buna Vestire” din Alba Iulia. În timpul celui de-al doilea război mondial, programul serviciilor religioase din biserica centrală „Buna Vestire” din Alba Iulia a devenit un adevărat … [Read more...]

Mariuş Ţepelea, Aspecte istorice privind domnia împăratului Iulian

Rezumat: Flavius Claudius Iulianus, cunoscut drept Iulian sau Iulian Apostatul, a fost un împărat roman (Caesar între noiembrie 355 şi februarie 360; August între februarie 360 şi iunie 363), ultimul al dinastiei constantiniene. Flavius Claudius Iulianus, născut în 331 la Constantinopol, a fost … [Read more...]

Ernst C. Suttner, Sfântul Simion Ştefan

Rezumat: Sfântul Simion Ştefan considera trecerea sub jurisdicţia Papei doar o separare juridică de Biserica Ortodoxă Răsăriteană, nu una de natură spirituală. Studiul scoate în evidenţă realitatea unei situaţii eclesiologice aparte, ai cărei protagonişti au fost, pe parcursul sec. XVII-XVIII, … [Read more...]

Dumitru Vanca, Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea

Rezumat: Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea reflectat în Molitfelnicul de la Alba Iulia, 1689. Cu toate că a apărut foarte repede după primul Molitfelnic ortodox tipărit (Veneţia, 1526), primul Molitfelnic pe teritoriul românesc (Târgoviştet ,1540), a fost … [Read more...]

Teofil Tia, Omul de masă şi criza fermităţii axiologice din cultură

Rezumat: The Man of the Masses and the Cultural Crisis of the Axiological Firmness. Post-enlightenment – a dominant mentality in the Western world vehiculates the notion of “Neo-enlightenment” as a Post-modern ideology marked by utilitarianism, ultra-economism and immanentism, which promotes values … [Read more...]

Silvia Negruţiu, Activitatea didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipii

Rezumat: Materialul de faţă reprezintă o lecţie (prelegere) în faţa clasei, având ca subiect colindul românesc şi locul lui în tradiţia populară românească. Colindele şi cântecele de stea par să fi rămas singura legătură a omului modern cu semnificaţia religioasă a sărbătorii … [Read more...]

Iustinian Şovrea, Proiectul unei antropologii creştine

Rezumat: Bazaţi pe realitatea existenţei unei societăţi secularizate care exilează religia în subiectivism şi a creşterii numărului celor care nu sunt în contact cu religia şi cu adevărul ei, noi trebuie să identificăm un fundament comun de dialog între credincioşi şi ne-credincioşi. … [Read more...]

Dorin Opriş, Pedagogie şi viaţă socială în Ţările Române

Rezumat: În secolul al XVIII-lea s-au înregistrat importante modificări în Europa, în domeniile politic, cultural sau economic, care nu puteau exclude dezvoltarea şi modernizarea învăţământului. Activitatea unor filosofi şi educatori proeminenţi, precum J.J. Rousseau, Im. Kant sau chiar … [Read more...]

Albu Alin, Personalitatea Episcopului Vetranion al Tomisului

Rezumat: Studiul de faţă nu intenţionează prezentarea vreunei descoperiri în cazul Vetranion, pentru că izvoarele referitoare la acest personaj, de altfel foarte puţine, au fost deja sesizate şi publicate de către cercetători, ci îşi propune o analiză interpretativă a izvoarelor şi a … [Read more...]

Ovidiu Panaite, Sfântul Ierotei, între Ultrasilvana şi Pannonia

Rezumat: Prin canonizarea episcopului Hierotheos (Ierotei) de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol în anul 2000,  se redeschide o nouă pagină în cercetarea relaţiilor româno-maghiare pentru secolul al X-lea. Dincolo de aspectul cultural, istoric şi arheologic al problemei se deschide … [Read more...]

Ioan Cozma, Apariţia economului în Biserică şi rolul său în administrarea bunurilor bisericeşti

Rezumat: Data apariţiei economului în Biserică nu poate fi stabilită cu exactitate. Prezenţă sporadică în secolul al IV-lea, instituţia economului va cunoaşte o răspândire tot mai mare, ajungând ca la sinodul de la Calcedon să fie impusă ca obligatorie în toate eparhiile. Astfel că, Părinţii de la … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Legătura dintre teologie şi filozofie

Rezumat: Legătura dintre teologie şi filozofie. O perspectivă misionară: Logosul şi cosmologia ortodoxă. Biserica poate şi trebuie să folosească toate formele unei anumite culturi, cu condiţia ca aspectele principale ale viziunii biblice să fie păstrate. În aceste situaţii, Biserica trebuie să … [Read more...]

Emil Jurcan, Sacrificiul ca paradigmă a aşteptării jertfei hristice

Rezumat: Sacrificiul este o formă de dialog sau o relaţie de aşteptare în speranţă dintre om, ca creatură, şi Dumnezeu, ca Creator. Deşi există multiple forme ale sacrificiului, acestea afirmă tocmai unicitatea acestuia. Faptul că fiecare religie are sacrificiul ca element religios esenţial … [Read more...]

Liviu Petcu, Accente filocalice privitoare la Taina Sfântului Botez

Rezumat: Sfintele Taine ale Bisericii sunt prezente în textele filocalice ca fiind absolut obligatorii pentru mântuire, fiecare dintre ele reprezentând o etapă pe care credincioşii trebuie s-o îndeplinească pentru a ajunge în Împărăţia cerurilor. Curăţirea credincioşilor … [Read more...]

Monica Opriş, Religie şi Evaluare

Rezumat: Pornind de la realizarea educaţiei religioase în şcoală, prin (re-)introducerea educaţiei religioase ca disciplină şcolară şi de la faptul că orice parcurs de învăţământ, de asemenea, presupune evaluare, studiul de faţă intenţionează să stabilească fundamentul de … [Read more...]

Iuliana Wainberg-Drăghiciu, Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, editor şi predoslov

Rezumat: Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, editor şi predoslov al unor tipărituri româneşti de la mijlocul secolului al XVII-lea Arătând pasiune pentru cuvântul scris din fragedă adolescenţă, o dată ajuns mitropolit, Ştefan continuă munca începută de predecesorul său, mitropolitul … [Read more...]