Altarul Reîntregirii

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
logo

The Altar of the Reunification

Faculty of Orthodox Theology of Alba Iulia, Romania

Schimburi de reviste

            De-a lungul timpului Revista Altarul Reîntregirii a stabilit mai multe relații colaborare și schimburi cu reviste de specialitate din domeniul studiilor religioase și al teologiei, atât din țară, cât și din străinătate. Schimburile de reviste au menirea de a facilita circulația informației științifice între cadrele didactice și cercetători, precum și accesul mai rapid la informație a studenților noștri.

Schimburi naționale / National exchanges:

Studii Teologice
Revista Teologică
Sacra Scripta
RES
APULUM
Inter
Mitropolia Olteniei
Studia – Theologia Orthodoxa
Tabor
Studia Theologia Catholica
Studia Theologica Transsylvaniensia
Discobolul
Ortodoxia
Biserica Ortodoxă Română
Glasul Bisericii
Orizonturi teologice
Altarul Banatului
Teologie şi Viaţă
Studia Universitatis Septentrionis – Theologia Ortdodoxa
Ortodoxia Maramureşană
Studia – Theologia Graeco-Catholica Varadiensis
Teologia
Dionysiana
Analele Universităţii Valahia – Facultatea de Teologie

Schimburi internaționale/ International exchanges:

Contacts
IrenikonChristian Bioethics
Rivista di Studi Ecumenici
SOP
Buisson Ardent
Communio
Solia – The Herald