logo

Schimburi de reviste

            De-a lungul timpului Revista Altarul Reîntregirii a stabilit mai multe relații de colaborare și schimburi cu reviste de specialitate din domeniul studiilor religioase și al teologiei, atât din țară, cât și din străinătate. Schimburile de reviste au menirea de a facilita circulația informației științifice între cadrele didactice și cercetători, precum și accesul mai rapid la informație a studenților noștri.

Schimburi internaționale/ International exchanges:

International Journal of Orthodox Theology

Contacts

Marianum

Irenikon

Christian Bioethics

Istina

Rivista di Studi Ecumenici

SOP

La Civiltà Cattolica

Buisson Ardent

Communio

Solia – The Herald

 

Schimburi naționale / National exchanges:

Revista Teologică

Icoana Credinței

Sacra Scripta

RES

Mitropolia Olteniei

Studia – Theologia Orthodoxa

Studia Theologia Catholica

Studia Theologica Transsylvaniensia

Glasul Bisericii

Orizonturi teologice

Altarul Banatului

Teologie şi Viaţă

Studia – Theologia Graeco-Catholica Varadiensis

Teologia

Vestitorul Ortodoxiei