logo

Valentin Vesa, Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios

Rezumat: Misiunea creştină şi/sau dialogul interreligios. Perspective pentru o Teologie contemporană a religiilor: În contextual globalizării, Teologia Religiilor nu este doar o disciplină parte a unei programe academice, ci este, mai ales, o realitate practică reflectată în întrebarea: cine sunt aceşti budişti, hinduşi sau musulmani care trăiesc în apropiere? Luând în considerare această realitate în câmpul Teologiei Religiilor, conceptul de misiune este pus sub semnul întrebării: se poate încă vorbi despre lucrare misionară în timpurile noastre sau doar despre dialog? În această lucrare vom analiza relaţia misiune – dialog dintr-o perspectivă creştină ecumenică. Lucrarea este formată din trei părţi: în prima parte vom face o scurtă privire istorică asupra raportului misiune – dialog până în present; în cea de-a doua parte vom analiza poziţiile a câtorva teologi de seamă din cele mai representative tradiţii creştine privind acelaşi raport şi viziunea lor asupra Teologiei Religiilor; şi în cea de a treia parte vom încerca să intuim dimensiunile Teologiei Religiilor în viitor. Apoi vom trage câteva concluzii, punând în lumină atât părţile vulnerabile ale acestor poziţii teologice, cât şi părţile tari pe care, în opinia noastră, se poate construi o Teologie a Religiilor, realistă şi constructivă pentru present şi viitor.