Altarul Reîntregirii

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
logo

The Altar of the Reunification

Faculty of Orthodox Theology of Alba Iulia, Romania
logo

BIBLICA

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea” (Coloseni 3, 16)

LITURGICA

„Cuvântul lui Dumnezeu pe pământ acum S-a pogorât. Îngerul a stat înaintea Fecioarei, strigând: «Βucură-te, Binecuvântată, Ceea ce singură ți-ai păstrat pecetea, primind în pântece pe Cuvântul Cel mai înainte de veci și Domnul, ca să mântuiască din înșelăciune, ca un Dumnezeu, neamul omenesc»” (Canonul Bunei Vestiri, sedealnă)

PATRISTICA

„Despre Dumnezeu este cuvântul nostru, despre Care nici a spune, nici a gândi după vrednicie nu este cu putință” (Sfântul Ioan Hrisostom, Omilia II, 3, PG 59, 34)

Revista științifică trianuală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia şi a Centrului de cercetări interreligioase şi de psihopedagogie creştină, Alba Iulia. Revista este indexată în bazele de date internaţionale CEEOL şi Index Copernicus.

Localizare

Contact

Alba Iulia, Strada: B-dul 1 Decembrie 1918 nr 13
Cod postal: 510207

E-mail: teologialba@yahoo.com
Tel: +40-0258-835901
Fax: +40-0258-835901