logo

Liviu Petcu, Accente filocalice privitoare la Taina Sfântului Botez

Rezumat: Sfintele Taine ale Bisericii sunt prezente în textele filocalice ca fiind absolut obligatorii pentru mântuire, fiecare dintre ele reprezentând o etapă pe care credincioşii trebuie s-o îndeplinească pentru a ajunge în Împărăţia cerurilor. Curăţirea credincioşilor se dobândeşte prin Sf. Euharistie. Prin această împărtăşire, credincioşii îşi menţin, îşi protejează şi-şi întăresc viaţa spirituală. Viaţa creştinilor ortodocşi este o viaţă trăită cu Hristos şi pentru Hristos. Sfântul Duh face ca Hristos să fie prezent în Sfânta Euharistie şi în cei care o primesc. Botezul este Taina care ne ajută să redobândim starea harului, să ne curăţim de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale săvârşite, să renaştem la o nouă viaţă pentru a ne împărtăşi de roadele mântuirii prin jertfa Domnului. Botezul este începutul vieţii noastre veşnice. Prin Botez, omul devine una cu Sf. Treime, devine parte a vieţii veşnice a Fiului lui Dumnezeu, răstignit şi înviat, intră în Împărăţia Cerurilor pentru a se bucura cu El de dragostea Sfintei Treimi. Prin Botez ne naştem din punct de vedere religios şi devenim fraţii lui Hristos, iar prin celelalte Sfinte Taine creştem de la starea de prunc la cea de bărbat desăvârşit şi primim puterea de a ne îmbunătăţi duhovniceşte, de a tinde mereu spre desăvârşire.
Cuvinte cheie: Botez, Sf. Taine, Dumnezeu, teologie, spiritualitatea, Filocalie, Sf. Părinţi, libertate, har, virtute

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 291-308  [Read full text on CEEOL database]