logo

Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului

Rezumat: Marius Telea, Bizanţul Paleologilor. Între spiritul novator al Apusului şi tradiţia Orientului. Trăsătura fundamentală a spiritualităţii bizantine din timpul Paleologilor a fost conservatorismul, caracterizat prin opoziţia permanentă şi constantă faţă de orice înnoire, fidelitatea faţă de tradiţie şi intransigenţa dogmatică în materie religioasă. Termenii care desemnează inovaţia, încercarea de înnoire sau de schimbare în sens înnoitor, au avut întotdeauna o accepţiune negativă în Bizanţ. O atitudine dezaprobatoare îi însoţeşte în toate textele, îndeosebi în bogata literatură teologică a perioadei. Perioada dintre secolele al XIII-lea şi al XIV-lea a fost o epocă a rezistenţei şi chiar a împotrivirii, căci, atât în cultură, cât şi în alte domenii, Bizanţul a încercat să se afirme printr-o nouă întoarcere spre originile sale antice şi creştine. Fiind în permanneţă în contact cu Occidentul, societatea bizantină nu s-a modificat decât într-un mod cu totul superficial. Fără îndoială, apropierea celor două civilizaţii, consecinţă a cruciadelor, a introdus în Orient unele obiceiuri latine, fără a schimba în mod esenţial fondul acestei lumi; acesta a rămas, neschimbat, bizantin.