logo

Monica Opriş, Religie şi Evaluare

Rezumat: Pornind de la realizarea educaţiei religioase în şcoală, prin (re-)introducerea educaţiei religioase ca disciplină şcolară şi de la faptul că orice parcurs de învăţământ, de asemenea, presupune evaluare, studiul de faţă intenţionează să stabilească fundamentul de evaluare în acest domeniu, având ca punct de pornire explicarea unui set de termeni precum: religie, educaţie religioasă, evaluare şi de la modul în care evaluarea se reflectă în textul biblic. Realizarea unei evaluări eficiente în educaţia religioasă presupune, în primul rând, creşterea gradului de conştientizare a elevilor în ceea ce priveşte importanţa acestui drum în progresul lor spiritual, şi, din punctul de vedere al evaluatorului, de identificare a rolurilor contextelor educaţionale în modelarea caracteristicilor evaluării şcolare şi, de asemenea, abordarea modernă a metodelor de evaluare; toate aceste demersuri realizate în conformitate cu valorile revelate în Sfânta Scriptură.
Cuvinte cheie: religie, educaţie religioasă, evaluare, evaluare în şcoală, autoevaluare.

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 269-290  [Read full text on CEEOL database]