logo

Dumitru A. Vanca, Morala liturgică

Rezumat: Prezentul articol încearcă evalueze posibilele probleme de natură deontologică şi moral-profesională cu care s-ar putea confrunta slujitorii sfintelor altare în Biserica Ortodoxă Română.
După câteva clarificări privind terminologia autorul se apleacă asupra unora dintre aspectele slujirii sacramentale cum sunt vocaţia şi evlavia necesară preotului, ataşamentul preotului şi grija sa pentru altar şi spaţiul liturgic, grija pentru respectarea normelor tipiconale, aitudinea faţă de concesia accesului la potir a credincioşilor, morala co-liturghisirii mai multor clerici, raportul dintre dar şi substitutul său financiar – banii etc.
Fără a emite pretenţii exhaustive autorul punctează şi câteva dintre încălcările deontologiei profesionale dar şi câteva dintre soluţiile care ar putea diminua impactul negativ asupra credincioşilor.