logo

Albu Alin, Personalitatea Episcopului Vetranion al Tomisului

Rezumat: Studiul de faţă nu intenţionează prezentarea vreunei descoperiri în cazul Vetranion, pentru că izvoarele referitoare la acest personaj, de altfel foarte puţine, au fost deja sesizate şi publicate de către cercetători, ci îşi propune o analiză interpretativă a izvoarelor şi a contextului religios şi politic din spaţiul pontic, dar şi din imperiu, analiză care, în prima parte, să faciliteze schiţarea portretului episcopului Vetranion şi reconstituirea incidentului de la Tomis (confruntarea dintre Valens şi Vetranion), care i-a conturat episcopului tomitan profilul de apologet inflexibil al Ortodoxiei niceene. A doua parte a studiului abordează subiectul controversat al paternităţii Actului Martiric al Sfântului Sava „Gotul”, care implică şi schimbul de epistole cu Sf. Vasile cel Mare. Identificarea lui Vetranion în persoana corespondentului marelui capadocian este menită să releve noi dimensiuni şi semnificaţii ale personalităţii şi pastoraţiei acestuia, cum ar fi profilul cultural, preocupările misionare ori ecumenicitatea relaţiilor pe care episcopul tomitan le-a avut cu creştinismul oriental.
Cuvinte cheie: apologie, confruntare, Ortodoxie, arianism, corespondenţă, misiune, relaţii, ecumenism

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2009, pp. 187-246  [Read full text on CEEOL database]