logo

Silvia Negruţiu, Activitatea didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipii

Rezumat: Materialul de faţă reprezintă o lecţie (prelegere) în faţa clasei, având ca subiect colindul românesc şi locul lui în tradiţia populară românească. Colindele şi cântecele de stea par să fi rămas singura legătură a omului modern cu semnificaţia religioasă a sărbătorii Crăciunului. Prin mesajul ei, sărbătoarea Naşterii Domnului este o sărbătoare a familiei. În familie s-a arătat iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni, prin Întruparea Fiului Său, ca prin El lumea să aibă viaţă veşnică. Materialul de faţă oferă cititorilor câteva texte poetice de o inestimabilă valoare în care se reflectă sufletul românesc şi felul în care s-a raportat el la taina venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, dar şi cum şi-a împletit destinul creştinesc cu zbuciumata istorie naţională.
Cuvinte cheie: colinde, Naşterea Domnului, suflet românesc, tradiţie populară românească

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2009, pp. 301-312  [Read full text on CEEOL database]