logo

Mihai Himcinschi, Legătura dintre teologie şi filozofie

Rezumat: Legătura dintre teologie şi filozofie. O perspectivă misionară: Logosul şi cosmologia ortodoxă. Biserica poate şi trebuie să folosească toate formele unei anumite culturi, cu condiţia ca aspectele principale ale viziunii biblice să fie păstrate. În aceste situaţii, Biserica trebuie să realizeze ce anume este important şi trebuie să păstreze aceasta cu orice preţ. Sarcina nu este atât de uşoară precum o arată istoria perioadei patristice. Ea subliniază importanţa crucială a teologiei în toate aspectele sale. Teologia trebuie să încerce să ajungă la o convergenţă în ceea ce priveşte aspectele esenţiale ale Evangheliei, aspecte care trebuie păstrate chiar dacă sunt exprimate în forme culturale diferite.
Cuvinte cheie: filozofie, cosmologie ortodoxă, Logos, lume, harul divin, misiune creştină, eshatologie, evanghelizarea societăţii,

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2009, pp. 33-60  [Read full text on CEEOL database]