logo

Ernst C. Suttner, Sfântul Simion Ştefan

Rezumat: Sntul Simion Ştefan considera trecerea sub jurisdicţia Papei doar o separare juridică de Biserica Ortodoxă Răsăriteană, nu una de natură spirituală. Studiul scoate în evidenţă realitatea unei situaţii eclesiologice aparte, ai cărei protagonişti au fost, pe parcursul sec. XVII-XVIII, Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, situaţie ilustrată de comportamentul pastoral aparte a doi mari  mitropoliţi ortodocşi – Petru Movilă şi Simeon Ştefan – astăzi trecuţi în rândul sfinţilor. Schimbarea paradigmelor de gândire ecelsiologică atât în Biserica Ortodoxă cât şi în cea Catolică pe parcursul sec. al XVIII-lea, a dus la adâncirea înstrăinării mutuale, soldată cu excluderea şi negarea reciprocă a caracterului eclesial. Şansele unui ecumenism autentic între cele două familii de Biserici sunt date, de aceea, doar de reîntoarcerea la viziunea eclesiologică de acceptare, recunoaştere şi toleranţă reciprocă, aşa cum a existat ea pe parcursul perioadei de dinaintea sec. al XVIII-lea, atât în sânul Bisericii Ortodoxe, cât şi a celei Catolice, viziune ilustrată în chip magistral de comportamentul pastoral aparte al celor doi mari mitropoliţi, astăzi veneraţi ca sfinţi în sânul Bisericii Ortodoxe.