Altarul Reîntregirii

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
logo

The Altar of the Reunification

Faculty of Orthodox Theology of Alba Iulia, Romania

ISTORICUL REVISTEI

Revista Altarul Reîntregirii

[ISSN 1584-8051; ISSN online 2457-9394, CNCSIS, cod: 660]

Revista științifică trianuală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia şi a Centrului de cercetări interreligioase şi de psihopedagogie creştină, Alba Iulia. Revista este indexată în bazele de date internaţionale CEEOL şi Index Copernicus.

  

Altarul Reîntregirii a apărut în anul 1996 ca o necesitate de promovare şi confruntare a noilor idei academice la nivelul disciplinelor teologice şi istorice, precum şi de diseminare a rezultatelor cercetărilor întreprinse de „Centrul de Cercetare şi Studii Inter-religioase şi de Psihopedagogie creştină” din Alba Iulia.

Datorită aportului adus la promovarea scopurilor şi obiectivelor pastorale ale Bisericii Ortodoxe, precum şi datorită funcţiei sale ştiinţifice şi informative, Altarul Reîntregirii este sprijinită în apariţia şi difuzarea ei şi de către  Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia.

Revista este publicată în Editura Reîntregirea (Cod CNCSIS: 59), editură specializată în editarea, publicarea şi difuzarea de carte ştiinţifică din domeniul religiei şi teologiei.

Demonstrând un progres continuu în ceea ce priveşte calitatea şi prezenţa sa în mediile academice din domeniul teologiei, în anul 2006 revista a fost evaluată şi inclusă de către CNCSI în categoria “B”, iar din 2009 în categoria “B+”cu codul „R 660”. Acest fapt a dus la o atenţie sporită din partea cercetătorilor în domeniul teologic precum şi creşterea intenţiilor de publicare.

Tematicile revistei sunt variate, abordând preocupări ale teologiei de tipul: analize biblice, studii catehetice, istorice, morale, practice, probleme de teologie socială sau legate de etica vieţii şi ecumenism, precum şi studii şi cercetări din alte domenii ale ştiinţelor umaniste (etică, morală, psihologie). În paginile revistei au publicat specialişti şi cercetători cu reputaţie naţională în domeniu: Tristram Engelhardt (SUA), Corina Delkeskamp (Germania), Irineu Pop (România), Radu Preda (România), Ludwig Tavernier (Germania), Ioan I. Ică sr. (România), Mihai Himcinschi  (România), Emil Jurcan (România), Viorel Ştefăneanu (Franţa).

Revista păstrează şi conturează profilul specific în domeniul teologie, abordând variate probleme ale societăţii contemporane dintr-o perspectivă teologică. Prin studiile găzduite în paginile sale, revista contribuie la dinamizarea cercetării academice de specialitate, la nivel naţional şi internaţional, mai cu seamă prin abordarea unor teme noi în teologie cum ar fi cele din domeniul ecoteologiei şi bioeticii, dar şi teme generale din istoria cultului. Colaborările academice s-au concretizat prin schimburi de reviste între care amintim: “Christian Bioethics” (Oxford Journals), „Irenikon”, „Communio”, „Credere Oggi” etc.

Încă de la apariţie revista a fost preocupată de îmbunătăţirea vizibilităţii interne şi internaţionale, precum şi în ceea ce priveşte indicii de calitate ştiinţifică, prin cooptarea în Colegiul de redacţie a unor personalităţi academice de specialitate din cercetarea teologică internaţională (SUA, Italia, Germania, Franţa, Bulgaria). Începând din anul 2006, Colegiul de redacţie a stabilit criterii noi privind standardele referitoare la conţinutul ştiinţific şi normele de editare.

În cursul anului 2008, în vederea lărgirii vizibilităţii şi a integrării în bazele de date internaţionale, a fost deschisă şi o pagină web în care pot fi vizualizate cuprinsul şi rezumatele studiilor prezentate. Din anul 2009 redacţia revistei a cedat drepturile de difuzare Bazei de date CEEOL, accesul integral la formatul digital al studiilor publicate fiind posibil numai prin intermediul acestei baze de date, iar pentru formatul tipărit prin intermediul Editurii Reîntregirea.