logo

Ovidiu Panaite, Sfântul Ierotei, între Ultrasilvana şi Pannonia

Rezumat: Prin canonizarea episcopului Hierotheos (Ierotei) de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol în anul 2000,  se redeschide o nouă pagină în cercetarea relaţiilor româno-maghiare pentru secolul al X-lea. Dincolo de aspectul cultural, istoric şi arheologic al problemei se deschide perspectiva unei civilizaţii Româno-maghiare medievale în unitate în Ortodoxie. Studiul de faţă îşi propune să analizeze pe scurt prezenţa episcopului Hierotheos la Alba Iulia la mijlocul secolului al X-lea.
Cuvinte cheie: Sfântul Ierotei, creştinism românesc medieval, creştinism maghiar medieval, Alba Iulia

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2009, pp. 173-186  [Read full text on CEEOL database]