logo

Iustinian Şovrea, Proiectul unei antropologii creştine

Rezumat: Bazaţi pe realitatea existenţei unei societăţi secularizate care exilează religia în subiectivism şi a creşterii numărului celor care nu sunt în contact cu religia şi cu adevărul ei, noi trebuie să identificăm un fundament comun de dialog între credincioşi şi ne-credincioşi. Această bază este antropologia şi investigarea subiectului. Teologii germani Wolfhart Pannenberg şi Karl Rahner propun o antropologie creştină care va lega adevărul raţiunii de adevărul creştinismului. Investigând persoana umană cu metode antropologice, cei doi arată că omul este destinat unor scopuri mai înalte decât simpla existenţă.
Cuvinte cheie: antropologie, deschidere către Dumnezeu, experienţă transcendentală, cunoaştere „athematică”

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2009, pp. 263-300  [Read full text on CEEOL database]