logo

Alin Albu, Paza minţii la părinţii filocalici

Rezumat: Studiul de faţă abordează tema pazei minţii, aşa cum a fost ea înţeleasă de Sfinţii Părinţi. Având în vedere că acest proces nu reprezintă nici pe departe o simplă operaţie intelectual-cognitivă, ci o implicare integrală a omului, deci atât a minţii, cât şi a trupului … [Read more...]

Gheorghe Istodor, Omul – realitate dihotomică

Rezumat: Omul – realitate dihotomică. O mărturie misionară împotriva concepţiilor eterodoxe antropologice Conform învăţăturii ortodoxe, omul este întruchiparea creaţiei lui Dumnezeu; el este, de asemenea, „chipul” slavei lui Dumnezeu, deşi poartă rănile păcatelor (Sf. Grigorie de Nyssa). … [Read more...]

Caius Cuţaru, Eliade-Pettazzoni sau istoria unei ucenicii

Rezumat: Studiul de faţă tratează despre relaţie dintre doi reprezentanţi de marcă ai istoriei religiilor din secolul XX, Rafaelle Pettazzoni şi Mircea Eliade, concentrându-se asupra corespondenţei lor, cu tot dinamismul ei şi modul în care cei doi s-au influenţat reciproc. Ucenicia lui … [Read more...]

Iulian Mihai L. Constantinescu, „Mixta religio” după dreptul canonic matrimonial al Bisericii Romano-Catolice

Rezumat: Prin cercetarea legislaţiei sacramental-matrimoniale (Sacramentum matrimonies) din 1967 până astăzi putem afirma că Biserica Romano-Catolică şi-a schimbat atitudinea faţă de căsătoriile mixte, inclusiv faţă de acelea cu ortodocşi, făcând o distincţie între o căsătorie a unui catolic cu … [Read more...]

Florin Botezan, Viaţa duhovnicească – firescul vieţuirii ortodoxe în Biserică

Rezumat: În Biserica Ortodoxă prin viaţă duhovnicească se înţelege trăirea vieţii de zi cu zi în comuniune cu Dumnezeu, este firescul vieţuirii în Biserică. Termenul de viaţă duhovnicească nu se referă numai la activităţile spirituale, la minte, inimă şi suflet, ci la întreaga viaţă a omului care … [Read more...]

Adam Domin, Cântarea bisericească în Ardeal. Alba-Iulia şi Blaj

Rezumat: Până prin secolele X-XI, viaţa religioasă a românilor ardeleni era identică sub toate aspectele cu cea a fraţilor lor din sudul-estul Carpaţilor. De prin secolele XI-XIII, viaţa lor bisericească se complică datorită tendinţelor prozelitiste care vizau mai întâi credinţa şi cultul de care … [Read more...]

Remus Onişor, Cartea Jubileelor, o apocrifă intertestamentară

Rezumat: Conţinutul „Cărţii Jubileelor” este substanţial identic cu acela al cărţii canonice „Facerea”, motiv pentru care a şi fost numită, la modul general, „Mica Geneză”, fiind inferioară ca autoritate cărţilor canonice. Întreaga operă nu este altceva decât descrierea revelaţiei pe care Moise a … [Read more...]

Marius Telea, Influenţe culturale bizantino-apusene în Ţările Române în secolele XIV-XV

Rezumat: Aproape inexplicabil, în timpul crizei economice, militare şi politice care s-a extins foarte mult în ultimele două secole ale existenţei Imperiului Bizantin, la nivel cultural a fost înregistrată o perioadă înfloritoare înainte de sfârşitul tragic. Acest lucru a fost … [Read more...]

Ovidiu Panaite, Teologia politică în timpul dinastiei constantiniene. Criterii privind relaţia Biserică-Stat într-o societate pluralistă

Rezumat: Secularizarea se definește ca acel curent prin care valorile sociale și individuale se declară autonome în fața spațiului metafizic al gândirii religioase. Secularizarea urmărește realitatea lucrurilor în funcționalitatea lor și nu ontologia lor; abordează tema lumii și a omului din … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Trinity and Society

Rezumat: Dumnezeu se adresează El Însuşi întregii lumi şi tuturor claselor sociale prin Duhul Său. Această comuniune dintre Dumnezeu şi lume nu este una directă, ci este exprimată de sensurile cuvintelor şi faptelor care exprimă modul în care oamenii au înţeles şi au răspuns prezenţei lui … [Read more...]

N. Tom Wright, The Bible and Christian Unity

Rezumat: Biblia şi unitatea creştină. Provocarea şi costurile unităţii creştine. Temeiurile biblice din Ioan 17, unde este ilustrată imaginea „Noului Templu” pentru Biserică; provocarea din Faptele Apostolilor, unde se regăseşte „lupta” dintre iudei şi neamuri de a se uni în Hristos; provocarea din … [Read more...]

Domin Adam, Înţelesul muzicii bisericeşti şi marii imnografi

Rezumat: Muzica este un element comun al fiecărei credinţe. Răspândirea creştinismului în lumea elenistă a făcut ca strălucitoarea cultură a Greciei să combine elemente de muzică populară cu melosul iudaic sacru şi să dea naştere unei imnografii remarcabile. La început, creştinismul a … [Read more...]

Dumitru Vanca, Iconoclasmul şi idolatria printre unii creştini ortodocşi contemporani. Puncte de vedere

Abstract: Articolul pune în discuţie cîteva atitudini eronate ale unor creştini care, prin ataşamentul greşit faţă de sfintele icoane, subminează doctrina Bisericii Ortodoxe cu privire la acestea. Autorul invocă câteva exemple de practici eronate care, chiar dacă par dovada practicării unui cult … [Read more...]

Ignatie (Ilie) Trif, Sfântul Vasile cel Mare: interacţiunea dintre „pridvorul culturii” şi „naosul teologiei”. Exerciţiu hermeneutic la omilia Cuvânt către tineri

Rezumat: Această interacţiune apologetică dintre gânditorii păgâni şi Părinţii Bisericii era posibilă tocmai datorită faptului că cei din urmă nu făceau abstracţie de arsenalul ideologic pus pe câmpul dezbaterii de către primii. Din contră, Sfinţii Părinţi se dovedeau a fi puternic racordaţi la … [Read more...]

Marius Telea, Bizanţul şi Republicile maritime italiene – lupta pentru supremaţie în bazinul Mării Negre

Rezumat: Odată cu prezenţa genoveză în spaţiul pontic în timpul celei de-a şaptea decade a secolului al XIII-lea, a izbucnit un conflict serios între Genoa şi Veneţia, care adesea s-a sfârşit cu campanii militare violente de lungă durată, ale căror principali actori au fost … [Read more...]

Ioan Cozma, Problema apartenenţei locaşurilor de cult în cazul trecerilor religioase în teoria şi practica Bisericii Ortodoxe Române (ius precedens)

Rezumat: Principiul conform căruia bunurile bisericeşti parohiale aparţin Parohiei, fapt ce nu permite ingerinţa autorităţilor superioare bisericeşti în administrarea şi dispunerea acestora, a cunoscut de-a lungul timpului în doctrina şi practica Bisericii Ortodoxe Române diverse … [Read more...]

David Pestroiu, Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie

Rezumat: Acest studiu se doreşte a fi o revizuire a elementelor principale care compun o simfonie genuină între misiunea Bisericii şi săvârşirea Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie, departe de a-şi transforma mesajul într-unul anacronic sau de a-şi reduce conţinutul la versiuni … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Mărturia misionară creştină în societatea contemporană

Rezumat: Un martor este o persoană care ştie adevărul şi îl declară, este persoana care asistă la o întâmplare sau la un eveniment. În contextul unor declaraţii, martorii sunt chemaţi pentru a stabili veridicitatea unei anumite situaţii, de exemplu: o crimă, un delict sau o acuzaţie. … [Read more...]

Jan Amos Comenius – de la doctrina biblică la pedagogia creştină

Rezumat: Prin lucrările sale, J.A. Comenius oferă o nouă teorie asupra educaţiei, care a devenit apoi coloana de susţinere a dezvoltării Pedagogiei. În opera sa, profund marcată de creştinism, el consideră educaţia între lucrurile cele mai semnificative pe care omul le poate realiza pe … [Read more...]

Fotie al Costantinopolului. Coordonatele principale ale vieţii şi operei sale; fundamentele şi punctele esenţiale ale învăţăturii sale teologice

Rezumat: Fără putinţă de tăgadă, figura şi numele patriarhului Fotie au fost şi continuă să rămână unele dintre cele mai controversate din întreaga istorie bisericească. În timp ce în Biserica Romano-Catolică a fost considerat secole de-a rândul drept un intrus şi ambiţios, un om lipsit de … [Read more...]

Teologia liturgică în modernitate: Demonstrarea paternităţii unui text euharistic cu ajutorul bazei de date Thesaurus Linguae Graecae

Rezumat: Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare este unul dintre cele mai importante texte liturgice ale creştinismului, nu numai din cauza răspândirii sale în toate tradiţiile liturgice, ceea ce face ca această Liturghie să fie cunoscută în patru versiuni diferite, dar şi datorită frumuseţii sale şi a … [Read more...]

Plăgile Egiptului sau lupta dintre cele două religii

Rezumat: Confruntarea dintre Moise şi Faraon începe ca o luptă directă pentru a demonstra credinţa fiecăruia, încercându-i autenticitatea. Religia Faraonilor a fost susţinută de minuni, dar numai în prima etapă. Aceasta dovedeşte doar un act de magie uşoară, un fel de „sketch” al magicienilor de la … [Read more...]

Cuprins Nr. 2/2008

I. Editorial Andrei Andreicuţ, Monumentul Unirii la Alba Iulia Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 19 II. Studii şi articole Remus Onişor, Psalmii lui Solomon. O apocrifă intertestamentară Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 23 Bruno Cescon, Globalizzazione. … [Read more...]

Cuprins 3/2010

I. Editorial Ovidiu Panaite, Cununia, prolegomena pentru „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română” Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 9 II. Studii şi Articole Petru Pruteanu, Studiu istorico-liturgic asupra slujbei cununiei Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, … [Read more...]

Cuprins 2/2010

I. Studii şi Articole Tudor Sălăgean, Transilvania şi părţile vestice în secolul al X-lea şi misiunea episcopului Hierotheos Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2010, p. 9 H. Tristram Engelhardt, The message is more than the medium Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2010, p.25 Ioan Schiau, Filosofia şi … [Read more...]