Altarul Reîntregirii

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
logo

The Altar of the Reunification

Faculty of Orthodox Theology of Alba Iulia, Romania

PROCEDURĂ PRIVIND RECENZAREA MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE

Materialele primite pentru publicare de la autori din țară și din străinătate sunt supuse procedurii de recenzare. Scopul acestei proceduri este să ajute autorii să își îmbunătățească manuscrisele cu ajutorul unor comentarii constructive, urmărindu-se fondul științific, noutățile, claritatea în exprimare, citarea corectă a referințelor bibliografice etc. a acestora.

Pașii în derularea procedurii de recenzare-publicare sunt:

  1. la primirea manuscrisului, autorul va primi un scurt e-mail de confirmare. După o scurtă evaluare privint normele generale de redactare (în azul unor erori grave a materialului este respins cu avizul redactorului-șef), secretarul de redacție va centraliza în cel mai scurt timp materialele primite, grupându-le pe domenii (biblic, istoric, sistematic, practic);
  2. redactorul-șef constituie și convocă colectivul de recenzare, dintre membrii Consiliului științific;
  3. fără a face cunoscut autorul, secretarul de redacție distribuie membrilor colectivului de recenzare materialele primite, în vederea recenzării acestora și având grijă ca fiecare material să fie recenzat cel puțin de doi specialiști în domeniu. Aceștia își vor exprima opiniile, în scris, în cel mult 30 de zile;
  4. redactorul-șef, împreună cu secretarul de redacție și redactorii analizează opiniile recenzorilor, hotărând ordinea publicării;
  5.  în cazul în care un studiu a primit avizul de publicare, cel puţin două dintre comentariile recenzorilor vor fi transmise autorului în vederea îndreptării în sensul propus; AR încurajează un dialog continuu şi constructiv între colegiul de redacţie şi autori până când studiul atinge o formă finală, publicabilă;
  6. materialele care nu au acordul recenzorilor, rămân în baza de date a revistei, purtându-se corespondență cu autorii; în cazul îndreptării lor conform sugestiilor recenzorilor, ele vor putea fi publicate în numerele succesive.