logo

PROCEDURĂ PRIVIND RECENZAREA MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE

Toate materialele primite pentru publicare de la autori din țară și din străinătate sunt supuse procedurii de recenzare (peer-review). Scopul acestei proceduri este de a-i ajuta pe autori să își îmbunătățească manuscrisele cu ajutorul unor comentarii și recomandări constructive, oferite de recenzori specialiști în domeniul tematic al studiului.

Pașii în derularea procedurii de recenzare-publicare sunt:

  1. Autorii transmit manuscrisele pe adresa oficială a revistei sau pe adresa instituțională a redactorului-șef sau a redactorului-șef adjunct. În termen de maximum 5 zile, comitetul de redacție al revistei verifică dacă manuscrisul respectă normele generale de redactare specifice revistei, după care comunică autorului remiterea materialului spre recenzare. În cazul în care materialul nu respectă normele generale de redactare, autorul va primi recomandarea de a relua manuscrisul și de a-l trimite încă o dată redactat după normele revistei, în caz contrar acesta nu va fi primit spre recenzare și publicare.
  2. În funcție de subiectul manuscrisului, la propunerea redactorului-șef și a redactorului-șef adjunct, secretarul de redacție trimite spre recenzare materialul (fără numele autorului) către doi dintre membrii comitetului științific al revistei, care în termen de 5 zile vor confirma intenția de a onora recenzarea. În cazul în care recenzorii își declină competența în ceea ce privește subiectul manuscrisului, redactorul-șef și redactorul-șef adjunct, prin secretariatul de redacție, trimit materialul (fără numele autorului) spre alți 2 recenzori colaboratori specializați ai revistei, din țară sau din străinătate. De la data primirii manuscrisului, în termen de 30 de zile, recenzorii vor completa macheta de peer-review a revistei (vezi AICI), stabilind punctajul acordat și inserând comentariile pentru fiecare din cei 5 itemi, și vor transmite rezultatul evaluării către redactorul-șef. Pentru a fi publicat, materialul trebuie să fie apreciat de către recenzorii evaluatori cu cel puțin 12 puncte.
  3. Redactorul-șef și redactorul-șef adjunct analizează machetele recenzorilor și, în funcție de rezultatul evaluării, secretarul de redacție comunică autorului avizul (pozitiv sau negativ) de publicare. În cazul în care manuscrisul recenzat este însoțit de observații care necesită îmbunătățirea acestuia, vor fi transmise autorului aprecierile specialiștilor anonimi în vederea perfecționării textului. Autorul va răspunde dacă dorește să țină seama de observațiile primite și să retransmită studiul spre publicare. Studiul transmis a doua oară va fi verificat doar de către comitetul de redacție. AR încurajează un dialog continuu și constructiv între colegiul de redacție și autori până când studiul atinge o formă finală, publicabilă.
  4. Comitetul de redacție își rezervă dreptul de a decide ordinea publicării studiilor în revistă, în funcție de tematica numărului și de afilierea autorilor.

 

Comitetul de recenzori

Teofil TIA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, e-mail: tia.teofil@gmail.com

Ioan COZMA, Facultatea de Drept Canonic Oriental din Roma, email: icozma@orientale.it

Nicu DUMITRAȘCU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea, e-mail: nicud_ird@yahoo.com

Ioan CARAZA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, e-mail: ioan.caraza@gmail.com

Ivan IVANOV, Universitatea „Sf. Clement al Ohridei” din Sofia, Bulgaria, email: ivan.ivanov@theo.uni-sofia.bg

Ciprian STREZA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, e-mail: ciprian_streza@yahoo.com

Doru COSTACHE, Sydney College of Divinity, Australia, e-mail: d.costache@sydney.edu.au

PS Benedict VESA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, e-mail: benedict.vesa@gmail.com

Adrian LEMENI, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, e-mail: adrian.lemeni@gmail.com

David PESTROIU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, e-mail: davidpestroiu@yahoo.com pestroiu@gmail.com

Vasile-Octavian MIHOC, Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, e-mail: octavianmihoc@gmail.com

Gelu CĂLINA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, e-mail: calinagelu@gmail.com

Nicolae PREDA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, e-mail: preda_nicolae@hotmail.com

Florin TOMOIOAGĂ, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea, e-mail: tomoioagaf@yahoo.com

Alexandru PRELIPCEAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: alexandru.prelipcean@uaic.ro