logo

Dan Ioan Mihai, Cultura secularizată şi avortul. Elemente de teologie socială

Rezumat: De la întemeierea lumii Dumnezeu a pus reguli după care se guvernează creaţia. Aceste reguli definesc firescul, naturalul. Familia modernă însă, în baza libertăţii greşit înţelese şi uzând de bunătatea lui Dumnezeu, se îndepărtează tot mai mult de la acest firesc.
Acest lucru a dus la o rată a divorţurilor în jurul valorii de 50%, rata natalităţii continuă să scadă şi îmbătrânirea populaţiei este foarte accelerată; vârsta înaintată la căsătorie ca normă socială, concubinajul, numărul de avorturi alarmant de mare et. sunt doar câteva dintre formele de manifestare a maladiei existente în sânul familie moderne. Din păcate, toate aceste probleme nu pot fi rezolvate, în ciuda numărului tot mai mare de specialişti bine pregătiţi.
Într-o astfel de lume în care sistemul valorilor este perturbat, oamenii nu mai au modele de viaţă valabile. Modelul care a rezistat în orice epocă a fost Iisus Hristos. Acest model de viaţă este înscris natural în viaţa noastră. Eliminarea lui Dumnezeu din societatea noastră nu ne permite să vedem şi să înţelegem natura reală lucrurilor, a problemelor. De aceea, remediul este întoarcerea la o viaţă duhovnicească viguroasă.
Întoarcerea la adevăratul model de viaţa (cel creştin), presupune o schimbare care începe la nivel individual. Această schimbare nu poate fi făcut printr-un program care să vizeze întreaga societate.