logo

Cuprins 3/2010

I. Editorial

Ovidiu Panaite, Cununia, prolegomena pentru „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 9

II. Studii şi Articole

Petru Pruteanu, Studiu istorico-liturgic asupra slujbei cununiei

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 17

Cezar Login, Euharistie şi Cununie

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 47

Dumitru A. Vanca, Rânduiala Cununiei în Molitfelnicele româneşti din secolul XVII

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 63

Cornelia Hayes, „Er schuf sie als Mann und Frau“ Orthodoxe Anmerkungen zur säkularen Kultur der Gleichberechtigung

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 85

Emil Jurcan, Dumnezeu, din perspectiva unei teologii contextuale. Mişcarea feministă şi poziţia creştină autentică pe tema teognosiei

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 131

Ioan Cozma, Rudenia spirituală ca impediment la primirea Tainei Cununiei

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 151

Simion Todoran, Căsătoria în lumina Noului Testament

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 173

Mihai Himcinschi, Familia, Biserica şi Şcoala – instituţii care influenţează condiţiile şi atitudinile religioase ale tinerilor

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 191

Dorin Opriş, Manifestarea valorilor religioase în familie

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 205

III. VARIA

Remus Onişor, Valoarea apocrifelor creştine

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 227

Marius Telea, Problema Illyricului în contextul disputelor Bizanţului cu papalitatea

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 249

Alin Albu, Un caz social aparte din timpul celui de-al doilea război mondial: preoţimea ortodoxă din Munţii Apuseni

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 261

Alexandru Moldovan, De la proiectul Babel la Cincizecime Restaurarea comunicării între oameni  prin lucrarea Duhului Sfânt

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2010, p. 279