logo

Cuprins Nr. 2/2008

I. Editorial

 • Andrei Andreicuţ, Monumentul Unirii la Alba Iulia

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 19

II. Studii şi articole

 • Remus Onişor, Psalmii lui Solomon. O apocrifă intertestamentară

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 23

 • Bruno Cescon, Globalizzazione. Prospettive spirituali e teologiche

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 33

 • S.W. Sykes, Consumerism and the new Europe

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 43

 • Simion Todoran, Lucrarea Duhului Sfânt în actul întrupării Cuvântului lui Dumnezeu după Evangheliile Sfântului Matei 1,18.20 şi Sfântului Luca 1,35

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 53

 • Teofil Tia, L’equilibrio dialettico tra fede e cultura (riflesso in documenti delle Conferenze Episcopali o Sinodi della Chiesa Cattolica Italiana ed in alcuni discorsi del Papa Giovani Paolo II) versus trasculturazione

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 71

 • Marius Ţepelea, Politica religioasă a lui Oliver Cromwell

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 87

 • Ludwig Tavernier, Christusbilder Aspekte zu Entstehung und Wandel

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 105

 • Dumitru Vanca, Căile contemporane ale Liturghiei

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 117

 • Jan Nicolae, Trâmbiţa Logosului la noua sărbătoare a Corturilor: Omilia Sf. Grigorie de Nyssa. Despre Naşterea lui Iisus Hristos

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 145

 • André Wade, La creativité artistique et la dechristianisation

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 175

 • Dorin-Corneliu Opriş, Olivia-Monica Opriş, Spre o Educaţie religioasă ancorată la realităţile începutului de mileniu III

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 185

 • Ioan Cozma, Regimul constituţional al cultelor în România (1866 – 1938)

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 199

 • Maria Dorina Paşca, Rolul consilierului pastoral în şcoala din mediul rural

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 227

 • Ignatie (Ilie) Trif, Hypostase- personne comme accomplissement de la ressemblance et existence pour l’éternité dans la pensée de l’archimandrite Sophrony

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 235

 • Liviu Petcu, Personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 249

 • Scott M. Kenworthy, Are secularization and dechristianization inevitable?

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 277

 • Ioan Tia, Universul emoţional din penitenciar. Premise psihologice pentru intervenţiile pastorale

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 291

III. Cronică

 • Consfătuirea Profesorilor de Muzică Bisericeacă şi Ritual de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română 24-25 septembrie 2008, Mănăstirea Sâmbăta de Sus-Brâncoveanu

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 307

IV. Recenzii

 • Biblia Vulgata, Blaj, 1760-1761, vol. I-V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 311

 • Adam Domin, Antologie muzicală de strană Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 315

 • Marius Telea, Diplomaţia – „războiul nevăzut” al Bizanţului Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 2/2008, p. 319