logo

Dumitru Vanca, Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea

Rezumat: Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea reflectat în Molitfelnicul de la Alba Iulia, 1689. Cu toate că a apărut foarte repede după primul Molitfelnic ortodox tipărit (Veneţia, 1526), primul Molitfelnic pe teritoriul românesc (Târgoviştet ,1540), a fost … [Read more...]

Teofil Tia, Omul de masă şi criza fermităţii axiologice din cultură

Rezumat: The Man of the Masses and the Cultural Crisis of the Axiological Firmness. Post-enlightenment – a dominant mentality in the Western world vehiculates the notion of “Neo-enlightenment” as a Post-modern ideology marked by utilitarianism, ultra-economism and immanentism, which promotes values … [Read more...]

Silvia Negruţiu, Activitatea didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipii

Rezumat: Materialul de faţă reprezintă o lecţie (prelegere) în faţa clasei, având ca subiect colindul românesc şi locul lui în tradiţia populară românească. Colindele şi cântecele de stea par să fi rămas singura legătură a omului modern cu semnificaţia religioasă a sărbătorii … [Read more...]

Iustinian Şovrea, Proiectul unei antropologii creştine

Rezumat: Bazaţi pe realitatea existenţei unei societăţi secularizate care exilează religia în subiectivism şi a creşterii numărului celor care nu sunt în contact cu religia şi cu adevărul ei, noi trebuie să identificăm un fundament comun de dialog între credincioşi şi ne-credincioşi. … [Read more...]

Dorin Opriş, Pedagogie şi viaţă socială în Ţările Române

Rezumat: În secolul al XVIII-lea s-au înregistrat importante modificări în Europa, în domeniile politic, cultural sau economic, care nu puteau exclude dezvoltarea şi modernizarea învăţământului. Activitatea unor filosofi şi educatori proeminenţi, precum J.J. Rousseau, Im. Kant sau chiar … [Read more...]

Albu Alin, Personalitatea Episcopului Vetranion al Tomisului

Rezumat: Studiul de faţă nu intenţionează prezentarea vreunei descoperiri în cazul Vetranion, pentru că izvoarele referitoare la acest personaj, de altfel foarte puţine, au fost deja sesizate şi publicate de către cercetători, ci îşi propune o analiză interpretativă a izvoarelor şi a … [Read more...]

Ovidiu Panaite, Sfântul Ierotei, între Ultrasilvana şi Pannonia

Rezumat: Prin canonizarea episcopului Hierotheos (Ierotei) de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol în anul 2000,  se redeschide o nouă pagină în cercetarea relaţiilor româno-maghiare pentru secolul al X-lea. Dincolo de aspectul cultural, istoric şi arheologic al problemei se deschide … [Read more...]

Ioan Cozma, Apariţia economului în Biserică şi rolul său în administrarea bunurilor bisericeşti

Rezumat: Data apariţiei economului în Biserică nu poate fi stabilită cu exactitate. Prezenţă sporadică în secolul al IV-lea, instituţia economului va cunoaşte o răspândire tot mai mare, ajungând ca la sinodul de la Calcedon să fie impusă ca obligatorie în toate eparhiile. Astfel că, Părinţii de la … [Read more...]

Mihai Himcinschi, Legătura dintre teologie şi filozofie

Rezumat: Legătura dintre teologie şi filozofie. O perspectivă misionară: Logosul şi cosmologia ortodoxă. Biserica poate şi trebuie să folosească toate formele unei anumite culturi, cu condiţia ca aspectele principale ale viziunii biblice să fie păstrate. În aceste situaţii, Biserica trebuie să … [Read more...]

Emil Jurcan, Sacrificiul ca paradigmă a aşteptării jertfei hristice

Rezumat: Sacrificiul este o formă de dialog sau o relaţie de aşteptare în speranţă dintre om, ca creatură, şi Dumnezeu, ca Creator. Deşi există multiple forme ale sacrificiului, acestea afirmă tocmai unicitatea acestuia. Faptul că fiecare religie are sacrificiul ca element religios esenţial … [Read more...]

Adam Domin, Cântarea bisericească în Ardeal. Alba-Iulia şi Blaj

Rezumat: Până prin secolele X-XI, viaţa religioasă a românilor ardeleni era identică sub toate aspectele cu cea a fraţilor lor din sudul-estul Carpaţilor. De prin secolele XI-XIII, viaţa lor bisericească se complică datorită tendinţelor prozelitiste care vizau mai întâi credinţa şi cultul de care … [Read more...]

Remus Onişor, Cartea Jubileelor, o apocrifă intertestamentară

Rezumat: Conţinutul „Cărţii Jubileelor” este substanţial identic cu acela al cărţii canonice „Facerea”, motiv pentru care a şi fost numită, la modul general, „Mica Geneză”, fiind inferioară ca autoritate cărţilor canonice. Întreaga operă nu este altceva decât descrierea revelaţiei pe care Moise a … [Read more...]