logo

Nr. 2/2011

I. EDITORIAL
† Irineu Pop, Moduri ale mărturisirii lui Hristos în vremea noastră 9
II: STUDII ŞI ARTICOLE TEMATICE
Florin Botezan, Monahism şi căsătorie. O analiză din perspectiva dobândirii Împărăţiei cerurilor
23
Cristian Sibişan, Un alt mod de a fiinţa: Monahismul 47
Cornelia Hayes, Verheiratete Heilige: Anregungen zur Ehe als Weg der Heiligkeit 69
Valentin Vesa, Monahul şi solidaritatea universală: Sfântul Isaac Sirul şi viziunea sa optimistă asupra vieţii viitoare 119
Teofil Tia, Il monachesimo – via “breve” per la divinizzazione dell’uomo – Premessa per una riflessione ortodossa sul’essenziale del monachesimo 149
Monica Grama, Rânduiala Tunderii în Monahism. Evoluţie şi reformă. Studiu istorico-liturgic 169
Alexandru Moldovan, Chemarea primilor ucenici – o perspectivă neotestamentară asupra fenomenului vocaţiei 205
Emil Jurcan, Vocaţia monahală într-o analiză comparată. Rolul monahismului creştin-ortodox în recuperarea vocaţiei omului mileniului al treilea 233
Mihai Himcinschi, Monahismul – o mărturie misionară prin sfinţenia vieţii 249
Laurenţiu Nicolae Stamatin, Les moines et les religieuses de Moldavie, d’Olténie et de Valachie au service sanitaire de l’armée en 1877-1878 269
Alin Albu, Episoade necunoscute din trecutul mănăstirii „Sf. Ioan Botezătorul”din Alba Iulia: anii celei de-a doua conflagraţii mondiale 293
III. VARIA
Florin Marinescu, Amintiri de la Sfântul Munte. Jurnalul unui cercetător 317
IV. CRONICĂ
Redacţia, IPS Irineu POP, noul arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia Publicarea şi publicaţiile ştiinţifice în domeniul “teologie”
337