logo

Florin MARINESCU, Amintiri din Sfântul Munte

Abstract: Memories from Mt. Athos: Scientific journal of a researcher. Începând cu prezentul număr, Revista Altarul Reîntregirii vă prezintă o serie de episoade ştiinţifice din misiunile de cercetare intreprinse de dl. Florin Marinescu, cercetător al Institutului de cercetări elenistice din Atena (Grecia), în mănăstirile din Muntele Athos. După cum se ştie de către mulţi specialişti în domeniu, mănăstirile atonite au fost ajutate, unele chiar reconstruite din temelie de domnitori şi boieri români care în perioada secolelor XV-XIX au fost cei mai râvnitori şi generoşi ai monahismului atonit.

Într-un ciclu de episoade Florin Marinescu va căuta să prezinte documentele şi înscrisurile descoperite de către domnia sa în arhivele Sfântului Munte, prezentând fiecare mănăstire în parte împreună cu documentele emise fie de cetăţeni români fie de instituţii atonite în legătură cu relaţia România – Athos.

Prezentul articol prezintă un cadru general al acestor misiuni.