logo

Nr. 3/2011

I. STUDII ŞI ARTICOLE

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 9-23

  • Jan Nicolae, Memoria ca arhivă culturală. Contribuţia lui Emil Turdeanu (1911-2001 la cercetarea vechii literaturi catehetice româneşti: Catehismul lui Gheorghe Brancovici (1690)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 25-50

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 51-70

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 71-88

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 89-120

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 121-132

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 133-146

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 147-170

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 171-192

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 193-212

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 213-230

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 231-256

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 257-272

II. TRADUCERI

  • Ilarion Alfeev, Potirul euharistic la Liturghiile slujite în sobor

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 273-280

III. NOTE DE LECTURĂ / RECENZII

Dorin Opriş: Arhid. Lect. Univ. dr. Alin Albu, Teologie şi cultură la Alba Iulia. 20 de ani de învăţământ teologic universitar, Alba iulia, Edit. Reîntregirea, 2011

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 281

Vasile Timiş: Dorin Opriş, Monica Opriş, (coord.), Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, R.A., 2011

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 287

IV. CRONICA

Preasfinţitul Ignatie Mureşanul, noul arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2011, p. 291