logo

Nr. 2/2009

I. Editorial

† Andrei Andreicuţ, Arhipăstorul Maramureşului şi Sătmarului, omagiat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 9-22

II. Studii şi articole

N. Tom Wright, Biblia şi unitatea creştină

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 23-38

Mihai Himcinschi, Treime şi Societate

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 39-76

Ovidiu Panaite, Teologia politică în timpul dinastiei constantiniene. Criterii privind relaţia Stat-Biserică într-o societate pluralistă

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 77-90

Marius Telea, Influenţe culturale bizantino-apusene în Ţările Române în secolele XIV-XV

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 91-118

Teofil Tia, „Interesul” pentru Dumnezeu în cultura postmodernităţii

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 119-134

Florin Botezan, Viaţa duhovnicească – firescul vieţuirii ortodoxe în Biserică

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 135-148

Iulian Mihai L. Constantinescu, „Mixta religio” după dreptul canonic matrimonial al Bisericii Romano-Catolice

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 149-180

Caius Cuţaru, Eliade-Pettazzoni sau istoria unei ucenicii

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 181-201

Gheorghe Istodor, Omul – realitate dihotomică. O mărturie misionară împotriva concepţiilor eterodoxe antropologice

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 203-222

Alin Albu, Paza minţii la părinţii filocalici

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 223-256

Iuliana Wainberg-Drăghiciu, Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, editor şi predoslov al unor tipărituri româneşti de la mijlocul secolului al XVII-lea

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 257-268

Monica Opriş, Religie şi Evaluare

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 269-290

Liviu Petcu, Accente filocalice privitoare la Taina Sfântului Botez

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 291-308

II. Recenzii

Liturghierul, Ediţia IBMBOR, 2009 (recenzie de Ieromonah Petru Pruteanu)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 309-320

† Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2008 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 321-324

Marius Telea, Simfonia bizantină. O viziune patristică, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2009 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 325-328

Marius Telea, Patriarhul Filotei Kokkinos, exponent al isihasmului politi, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2009 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2009, pp. 329-333