logo

Nr. 1/2009

I. Studii şi articole

Emil Jurcan, Plăgile Egiptului sau lupta dintre cele două religii

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 11-24

Ciprian Streza, Teologia liturgică în modernitate: Demonstrarea paternităţii unui text euharistic cu ajutorul bazei de date Thesaurus Linguae Graecae

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 25-61

Lucian Colda, Fotie al Costantinopolului. Coordonatele principale ale vieţii şi operei sale; fundamentele şi punctele esenţiale ale învăţăturii sale teologice

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 62-86

Dorin Opriş, Jan Amos Comenius – de la doctrina biblică la pedagogia creştină

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 87-110

Mihai Himcinschi, Mărturia misionară creştină în societatea contemporană

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 111-130

David Pestroiu, Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 131-158

Ioan Cozma, Problema apartenenţei locaşurilor de cult în cazul trecerilor religioase în teoria şi practica Bisericii Ortodoxe Române (ius precedens)

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 159-188

Marius Telea, Bizanţul şi Republicile maritime italiene – lupta pentru supremaţie în bazinul Mării Negre

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 189-210

Teofil Tia, Ignorarea inconştientului în Teologie. Eugen Drewermann şi obiectivul cunoaşterii de sine

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 211-234

Ignatie (Ilie) Trif, Sfântul Vasile cel Mare: interacţiunea dintre „pridvorul culturii” şi „naosul teologiei”. Exerciţiu hermeneutic la omilia Cuvânt către tineri

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 235-251

Dumitru Vanca, Iconoclasmul şi idolatria printre unii creştini ortodocşi contemporani.Puncte de vedere

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 252-264

Domin Adam, Înţelesul muzicii bisericeşti şi marii imnografi

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 265-298

II. Traduceri

Nicolae Ozolin, Théologie et Pastorale. Teologie şi Pastorală, (trad. de Nectarie Petre)

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 301-308

III. Recenzii

Ieromonah Petru Pruteanu, Liturghia Ortodoxă. Istorie şi actualitate, Bucureşti, Edit. Sophia 2008, Recenzie de Dumitru Vanca

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 309-316

Arhiepiscop Dr. Andrei Andreicuţ, Dialog al vremii cu memoria. Slujind Dom­nului şi poporului său la începutul mileniului III, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2009, (Recenzie de Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 1/2009, pp. 317-323