logo

Teofil TIA, (Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă

Rezumat: Studiul „(Re)Iniţierea creştină sub eroziunea deconstructivistă postmodernă” urmăreşte să contureze un tablou realist al multiplelor dificultăţi întâmpinate de iniţiativa de a repropune un traseu formativ creştin tinerilor societăţii postmoderne destructurante. Primul subtitlu, „Mutaţie deconstructivistă postmodernă: reîntoarcerea timpurilor apostolice (neopăgânism şi politeism etic)” identifică generic provocarea de ansamblu, contextuală, ce caracterizează mediul tinerilor de astăzi; subtitlul al doilea, „Apetitul de re-iniţiere creştină al  tinerilor perpetuei adolescenţe” subliniază faptul că o serie de realităţi contemporane demotivează tinerii în demersul lor de reapropiere de valorile creştine; subtitlul „Precaritatea ca definiţie acceptată a realului. Deficitul universal de proiectualitate” insistă asupra percepţiei deficitare a viitorului de către tineri; şi, în final, sunt enumerate câteva principii concrete de acţiune şi poziţionare pastoral-misionară în vederea stimulării tinerilor spre a accepta parcursul reiniţierii în valorile credinţei.
Cuvinte cheie: creştinism şi postmodernitate, modernitate, cultura tinerilor, principii pastoral misionare

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 73 [read full text on CEEOL database]

[Buy full text on CEEOL]