logo

Monica OPRIŞ, Etape în înţelegerea şi trăirea credinţei sau drumul de la Botez spre maturitate

Rezumat: Descrierea relaţiei dintre înţelegere şi experienţa religioasă, respectiv formarea trăsăturilor morale ale personalităţii şi caracteristicile dezvoltării psiho-fizice, necesită o abordare din mai multe perspective, dar, datorită structurii acestei lucrări, ne-am rezumat la părţile sintetice, fără a intra în detaliile particulare ale acestei teme psihologice şi pedagogice. În acest studiu ne-am întemeiat pe ciclurile şi etapele de dezvoltare psihologică propuse de Ursula Şchiopu şi Emil Verza, dat fiind faptul că acestea sunt reprezentative pentru întreagă literatură, cu unele variaţii în plus sau în minus de până la un an, şi, de asemenea, pentru că acestea se suprapun cu ciclurile de învăţământ, începând cu perioada preşcolară şi până la liceu. Aspecte specifice ale vieţii religioase sunt punctate conform textelor din literatura de specialitate teologică şi pedagogică, documentelor de curriculum, şi se bazează pe experienţa personala in lucrul direct cu elevii de toate vârstele.
Cuvinte cheie: botez, adolescenţă, copilărie, educaţie religioasă, pubertate, curriculum

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 129 [read full text on CEEOL database]