logo

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Clerici români ai veacurilor trecute, ocrotitori ai cărţii tipărite pe teritoriul românesc

Rezumat: De la deschiderea primei tipografi din Ţările Române, interesul preoţimii în tipărirea cărţilor a fost semnificativ. Pe lângă misiunea lor clericală, majoritatea conducătorilor Bisericii Ortodoxe au jucat un rol proeminent în editarea de cărţi tipărite, instrumente foarte importante pentru difuzarea ideilor religioase şi culturale.
Bazată pe studiul de cuvinte înainte, prefeţe si epiloguri de tiparituri din sec. al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea, scopul acestei lucrări este de a-i scoate în evidenţă pe acei clerici români care sunt menţionaţi acolo şi de a specifica contribuţiile lor la importanta acţiune de imprimare de cărţi.
Cuvinte cheie: tipar, cărţi vechi, prefaţă, Ţările Române, ierarhi

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 211 [read full text on CEEOL database]