logo

Mihai HIMCINSCHI, Misiunea baptismală ca înfiere duhovnicească şi fundament al identităţii creştine

Rezumat: Botezul este o Taină misionară prin excelenţă. Prin această Taină, o persoană îşi mărturiseşte public decizia de a deveni creştin şi adeziunea la doctrina şi spiritualitatea Bisericii. Este dovada vizibilă a faptului de a fi ucenicul şi fratele lui Hristos, copilul înfiat de Tatăl ceresc şi noul născut sfinţit de Duhul Sfânt. Această comuniune este trăită atât eshatologic cât şi social.
Cuvinte cheie: Biserică, Botez, convertire, misiune, identitate creştină, libertate religioasă, Taine, înfiere, îndumnezeire

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 53 [read full text on CEEOL database]

[Buy full text on CEEOL]