logo

Alin ALBU, Protopopiatul Ortodox din Alba Iuliaîn perioada 1940-1945

Rezumat: Studiul de faţă reprezintă o sinteză a tezei de doctorat intitulată „Protopopiatul ortodox Alba Iulia între 1940-1945”, susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Alexandru Moraru. El tratează despre protopopiatul ortodox de Alba Iulia în anii celui de-al doilea război mondial, când acesta a deţinut un rol aparte între celelalte protopopiate, ca „central” – în împrejurările speciale ale creării Vicariatului Alba Iulia, ca o consecinţă a dezmembrării Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului după Dictatul de la Viena (30 august 1940). În această perioadă, protopopiatul ortodox Alba Iulia a înregistrat rezultate remarcabile datorită posibilităţii de activare a diferitelor resurse de către protopopul Alexandru Baba, noul conducător al Vicariatului. Studiul oferă, de asemenea, elemente de istorie generală referitoare la viaţa religioasă din Transilvania centrală în anii celui de-al doilea război mondial.
Cuvinte cheie: Protopopiatul ortodox Alba Iulia, Vicariatul ortodox Alba Iulia, Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului, al doilea război mondial, Dictatul de la Viena, preoţi ortodocşi, protopopul Alexandru Baba, episcopul Nicolae Colan, mitropolitul Nicolae Bălan, generalul Ion Antonescu.

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 275 [read full text on CEEOL database]