logo

Emil JURCAN, Iniţierea sacrală dintr-o perspectivă comparată

Rezumat: Iniţierea sacră este, pentru toate religiile, o intrare în sacralitatea propriei religii. Nu există credinţă fără nici o formă de iniţiere. Există mai multe tipuri de iniţiere, şi eu am încercat un fel de discurs comprimat, redus la câteva exemple luate din religiile lumii, pentru a mă opri apoi la iniţierea Botezului, prezentându-i adâncimea.
Cuvinte cheie: religie, botez, circumcizie, kushti, apă

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 9  [read full text on CEEOL database]