logo

Nr. 1 [supliment]

STUDII & ARTICOLE

H. Tristram Engelhardt Jr., Între stat şi individ: Familia ca realitate ontologică

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 10.

Emil Jurcan, Elemente comparative interreligioase asupra relaţiei bărbat-femeie şi importanţa lor în analiza crizei maritale contemporane

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 32.

Laurenţiu Tănase, Caracteristicile familiei moderne, o analiză din perspective sociale

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 54.

George Remete, Familia din punct de vedere creştin. Câteva consideraţii

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 74.

Corinna Delkeskamp-Hayes, Familia creştină şi filantropia creştină: riscul spiritual al cooperării dintre Stat şi Biserică în câmpul activităţilor sociale

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 100.

Albert Rauch, Die Familie Gottes im Kleinen und im Großen (einige Gedanken dazu von Papst Benedikt XVI)

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 140.

Vasile Stanciu, Imnografia şi linia melodică în Slujba Cununiei

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 148.

Mihai Himcinschi, Misiunea creştină şi Etica socială

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 169.

Mark J. Cherry, Fundamentele socio-biologice ale familiei creştine

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 188.

Zoltán-József Bara, Misiunea credincioşilor în societate: filantropia şi etica socială în gândirea Sfântului Ioan Hrisostom

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 211.

Lucian Turcescu, Lavinia Stan, Două modele ale relaţiei dintre stat şi Biserica Ortodoxă Română

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 241.

Tecle Vetrali, Intr-o lume de putere, minciună şi nedreptate: mesajul de speranţă din Apocalipsă

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 251.

Dan Sandu, Solidaritatea ca antropologie şi teologie aplicată

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 269.

Ştefan Iloaie, Provocări morale cu privire la familia din zilele noastre

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 295.

Leontin Popescu, Familia creştină între avort şi fertilizarea in vitro

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 307.

Dumitru A. Vanca, Etică şi societate în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea reflectate în lucrările morale ale lui Ioan Zoba din Vinţ

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 338.

Sorin Valerian Chirilă, Parteneriatul public-privat în asistenţa socială naţională

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 357.

Vlad Milea, Alegerea partenerului conjugal şi satisfacţia cu privire la relaţiile de cuplu

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 369.

Călina Ana Buţiu, Schimbări ideologice în politica de Asistenţa socială

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 384.

Panaite Ovidiu, Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” din Alba Iulia: între educaţia profesională şi cea vocaţională: perspective istorice

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 403.

David Pestroiu, Centre educaţional-filantropice organizate de Biserică: o necesitate misionară a societăţii post-moderne

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 461.

Sorin Valer Russu, Coordonate sociale în relaţia dintre Stat şi Biserica Greco-Catolică

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supllement] p. 476.

Verginia Creţu, Daniela Stana, Educaţia vocaţională şi plasarea pe piaţa muncii a tinerilor cu dizabilităţi: Parteneriat pentru demnitatea persoanei şi etica socială

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 494.

Dorin Opriş, Familia şi paradigma educaţiei moderne

Altarul Reintregirii, No. 1/2011, [supplement] p. 515.

Simion Todoran, Familia în lumina Noului Testament

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 549.

Mihail Teodorescu, Familia în veacul Apostolic-arhetip al filantropiei creştine

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 583.

Teofil Tia, Etica socială între consensul public local şi dubiul universal

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p.601.

Gelu Călina, Despre antreprenoriatul social

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 629.

Viorel Cojocaru, Etică şi filantropie în penitenciarele din Moldova

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 646.

Marius Telea, Condiţia drepturilor femeii şi a copilului în lumea romano-bizantină după mărturiile patristice: între «Pater Familias» şi «Familia christiana»

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 660.

Petronela M. Talpaş, Angela M. Bara, Migraţia şi efectele mentale asupra copiilor

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p.675.

Iustinian Şovrea, Biserica şi Asistenţa socială în Statele europene

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 702.

Ionela Gavrilă-Paven, Iulian Bogdan Dobra, Creşterea serviciilor publice prin intermendiul parteneriatului public-privat

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 725.

Octavian Moşin, Centrul social „Agapis” – o nouă modalitate de a revigora munca în asistenţa socială în mediul bisericesc din Republica Moldova

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 742.

Gavril Trifa, Familia creştină-comuniune în dragoste şi responsabilitate

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 752.

Domin Adam, Filantropia şi Arta muzicală. Semnificaţia şi rolul lor în familia şi societatea contemporană

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 767.

Iulian Apostu, Familia românească în tranziţie – evoluţie funcţională şi consecinţe conflictuale

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 793.

Monica Opriş, Sfinţenia şi sfinţii ca modele pentru familiile contemporane

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 818.

Mihaela Palade, Aspecte ale dragostei materne în iconografia ortodoxă

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 832.

Gheorghe Istodor, Pornografia şi impactul negativ asupra familiei creştine. Perspectivă misionară

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 851.

Alin Albu, Noi aspecte despre asistenţa socială în timpul celui de-Al doilea Război Mondial- cazul vicariatului din Alba Iulia

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 869.

Alexandru Moldovan, „Dar la început nu a fost aşa” (Mt. 19, 8). Întoarcerea la începuturi

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 889.

Jan Nicolae, Etica socială în predicile mitropolitului Bartolomeu Anania

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p.914.

Emeric Korom, Cum priveşte Europa familia şi cum o priveşte Biserica: O perspectivă a Bisericii Catolice

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 965.

Ovidiu Soare, Acţiunea socială a Bisericii-aspecte practice

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 993.

Florin Botezan, Căsătoria, cale spre sfinţenie

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 1009.

Valentin Vesa, Rolul comunităţilor religioase în managementul bolilor în fază terminală şi conceptul de “moarte bună” în dezbaterea contemporană

Altarul Reîntregirii, No. 2/2011 [supplement], p. 1033.