logo

Nr. 3/2008

I. Editorial

 • Andrei Andreicuţ, Raiul cel închis, azi iar s-a deschis

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 9

II. Studii şi articole

 • Viorel Ştefăneanu, Istoria lui Faust, un mit fondator al lumii moderne

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 17

 • Albert Rauch, Die Universalität des Heils durch Christus und Seine Kirche Im Zusammenhang mit der „Dechristianisierung“ im Westen Und dem heute so wichtig gewordenen Dialog mit den Weltreligionen

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 71

 • Simion Todoran, Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu şi importanţa acestuia în viaţa credincioşilor

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 81

 • Ludwig Tavernier, „mich in den Ängsten zu trösten, die mich treffen sollen“. Bilder vom Sterben

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 107

 • Teofil Tia, „Întâlnirea cu Dumnezeu” Sumară psiho-analiză a trăirilor interioare corespunzătoare „convertirii”

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 117

 • Ingeborg Gabriel, Christliche Identität im europäischen Kontext

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 137

 • Tecle Vetrali, La formazione ecumenica

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 161

 • Marius Telea, Frământări şi conflicte religioase în Bizanţul secolului al V-lea: Patriarhul Acaciu şi „Henotikonul” lui Zenon

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 175

 • Heinrich Bedford-Strohm, “Tilling and Caring for the Earth”. Public Theology and Ecology

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 189

 • Dionigi Tettamanzi, La sofferenza itinerario di libertà

 

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 211

 • Dumitru Vanca, Un Liturghier românesc mai puţin cunoscut: Bălgrad, 1687

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 233

 • Ioan Cozma, Persoanele private titulare ale dreptului de proprietate ecleziastică în legislaţia canonică şi civilă a primului mileniu

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 269

 • Dorin Opriş, Contribuţii la realizarea educaţiei religioase în diaspora românească din Europa

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 285

 • Alin Albu, Perspectivă istoriografică asupra protopopiatului ortodox de Alba Iulia – sec. XVII-XX (II. sec. XVIII-XX)

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 309

 • Ignatie Ilie Trif, Liturghia – „Împărăţia Cerurilor în desfăşurare”. Marginalii la volumul Cartea deschisă a Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni

Altarul Reîntregirii Nr 3/2008, p. 339