logo

Invitaţie spre publicare

Comitetul de redacție al revistei teologice Altarul Reîntregirii anunță numerele tematice ale revistei pentru anul 2023:

 • 1/2023 – Liturghie, cateheză și misiune. Aspecte diacronice și perspective actuale (deadline: 31 decembrie 2022)
 • 2/2023 – Doctorii fără de arginți și viziunea integrativă a terapiei sacramentale (deadline: 28 februarie 2023)
 • 3/2023 – Hans Urs von Balthasar – de la Părinții Bisericii la mistica lui Adrienne von Speyr (deadline: 31 august 2023)

Comitetul de redacție al revistei teologice Altarul Reîntregirii anunță numerele tematice ale revistei pentru anul 2022:

 • 1/2022 – Sfântul Evanghelist Luca – studii exegetice și teologice (deadline: 31 decembrie 2021)
 • 2/2022 – Rugăciune și isihie în viața Bisericii. Reflecții spirituale pentru omul contemporan (deadline: 28 februarie 2022)
 • 3/2022 – Iubirea lui Dumnezeu între dreptate, lege și purtare de grijă (deadline: 31 august 2022)

Comitetul de redacție al revistei teologice Altarul Reîntregirii anunță numerele tematice ale revistei pentru anul 2021:

 • 1/2021 – „În mâinile Tale îmi voi da duhul meu, Doamne…” (Ps. 30, 5): Aspecte istorico-liturgice și pastorale ale slujbelor pentru cei adormiți (deadline: 31 decembrie 2020)
 • 2/2021 – Imnografia creștină: vechi și noi perspective hermeneutice (deadline: 28 februarie 2021)
 • 3/2021 – „Mergând învățați toate neamurile…” (Mt. 28, 19). Străin peste hotare, Acasă în Ortodoxie (deadline: 31 august 2021)

 

Comitetul de redacție al revistei teologice Altarul Reîntregirii anunță numerele tematice ale revistei  pentru anul 2020:

 • 1/2020 – Martirologie și rezistență anticomunistă (deadline: 30 martie 2020)
 • 2/2020 – „Spre tămăduirea sufletului și trupului”. Provocări pastoral-misionare ale unui flagel sanitar și spiritual (deadline: 30 iulie 2020)
 • 3/2020 – Familie și educație în societatea postmodernă (deadline: 30 octombrie 2020)

Pentru cei care intenționează să publice în unul dintre numerele tematice ale revistei, sunt rugați să trimită, până la termenul anunțat, titlul lucrării, rezumatul și cuvintele cheie pe adresa redacției. Confirmarea intenției de publicare și informațiile legate de termenul limită pentru varianta integrală a textului vor fi transmise de colegiul editorial. Informațiile privind normele de tehnoredactare le puteți găsi la rubrica „Pentru autori” a site-ului.