logo

ISTORICUL REVISTEI

Revista Altarul Reîntregirii

[ISSN 1584-8051; ISSN online 2457-9394, CNCSIS, cod: 660, DOI: 10.29302/AR]

Altarul Reîntregirii este revista științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a Centrului de cercetări interreligioase și de psihopedagogie creștină din Alba Iulia. Revista este indexată în bazele de date internaționale CEEOLIndex CopernicusElectronic Journals Library, precum și CNCS B.

Revista Altarul Reîntregirii a fost înființată în anul 1996, ca o necesitate de promovare și confruntare a noilor idei academice la nivelul disciplinelor teologice, precum și de diseminare a rezultatelor cercetărilor întreprinse de membrii Centrului de cercetări interreligioase și de psihopedagogie creștină din Alba Iulia.

Datorită aportului adus la promovarea scopurilor și obiectivelor pastorale ale Bisericii Ortodoxe, precum și datorită funcției sale științifice și informative, Revista Altarul Reîntregirii este sprijinită în apariția și difuzarea ei și de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, fiind publicată prin intermediul Editurii Reîntregirea (cotată CNCS B).

Revista abordează variate probleme ale societății contemporane dintr-o perspectivă teologică, promovând dialogul dintre teologie și cultură și oferind un răspuns creștin la provocările societății actuale. Pe lângă cercetările specifice diferitelor discipline teologice (dogmatică, studii biblice, misiologie și ecumenism, morală creștină, istoria și filosofia religiilor, liturghiologie, omiletică, drept canonic, artă sacră, muzică bisericească, apologetică, istorie bisericească, eco-teologie etc.), revista conține și studii specifice altor științe umaniste (etică și bioetică, sociologie, psihologie, psihopedagogie, istorie, filologie, etnologie).

Încă de la apariție revista a fost preocupată de îmbunătățirea vizibilității interne și internaționale. Colaborările internaționale s-au concretizat atât prin schimburi cu reviste prestigioase, între care amintim: Christian Bioethics, (Oxford Journals), Irenikon, Communio, Credere Oggi, Contacts, Rivista di Studi Ecumenici etc., precum și prin publicarea contribuțiilor științifice ale unor cercetători și cadre didactice universitare din străinătate. De asemenea, în Colegiul de redacție au fost cooptate personalități academice din mediul teologic universitar internațional (SUA, Italia, Germania, Franța, Bulgaria).