Publicarea şi publicaţiile ştiinţifice în domeniul Teologie

Joi, 21.07.2011, Mănăstirea Râmeţ din Arhiepiscopia Alba Iuliei a găzduit seminarul “Publicarea şi publicaţiile ştiinţifice în domeniul Teologie”, organizat din iniţiativa pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca, secretarul ştiinţific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu binecuvântarea IPS dr. Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai redacţiilor mai multor reviste teologice ştiinţifice din cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Seminarul a fost susţinut de Victor Velter, expert în compartimentul de politica ştiinţei şi scientometrie (UEFISCDI), şi a avut ca obiectiv central identificarea unor strategii în vederea clasificării superioare a revistelor teologice de specialitate, în contextul aplicării noii Legi a învăţământului şi al iniţierii de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) a unui nou proces de recunoaştere şi ierarhizare a revistelor ştiinţifice româneşti.

În cadrul seminarului au fost expuse noile criterii privind recunoaşterea revistelor ştiinţifice din domeniul ştiinţelor umaniste, au fost identificate oportunităţi vizând creşterea vizibilităţii producţiilor ştiinţifice teologice româneşti şi modalităţi de îmbunătăţire a structurii articolelor ştiinţifice, precum şi de compatibilizare a lor cu exigenţele din spaţiul academic internaţional.

În urma discuţiilor, s-a decis apariţia la nivel naţional a unor reviste specializate pe subdomeniile teologice clasice, consolidarea schimbului de reviste între facultăţile de teologie din ţară, necesitatea creării unui forum online al redacţiilor revistelor de teologie în vederea creşterii calităţii şi competitivităţii ştiinţifice. De asemenea, stabilirea unei colaborări mai strânse între redactori/recenzori în vederea îmbunătăţirii evaluării critice a materialelor trimise spre publicare şi a controlării traseului acestora şi includerea în comitetele redacţionale a unor personalităţi recunoscute în domeniu care să se implice activ în procesul evaluării şi recenzării articolelor.

Participanţii au semnalat dificultatea noilor criterii impuse de CNCS, a căror aplicare, fără a se ţine cont de particularitatea domeniului teologic, ar putea duce la nerecunoaşterea activităţii ştiinţifice din această arie consacrată în cultura românească. (Arhid. Alin Albu)