Altarul Reîntregirii

Arhiepiscopia Alba Iuliei, România
logo

The Altar of the Reunification

Orthodox Archdiocese of Alba Iulia, Romania

Preţuri şi abonamente

Corespondenţă

EDITURA REÎNTREGIREA
Str. Mihai Viteazul, 16; 510010; Alba-Iulia (AB); România TEL: 0040-258 81 16 90 / 0040-358 40 11 96
FAX: 0040-258 8127 97
web: http://www.reintregirea.ro
e-mail:    libraria@reintregirea.ro editura@reintregirea.ro

Preţuri

ROMANIA: 15 LEI/număr+ 6 LEI taxe poştale
EUROPA: 30 EUR/an (12 EURO/număr)
SUA &RESTUL LUMII: 40 USD/an (15 USD/număr)

Sumele vor fi vărsate în conturile Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia:

BANCA: COD FISCAL: 2442068 BANCA COMERCIALĂ – ALBA IULIA Cod SWIFT: RNCBROBUAB0
CONT: LEI:    RO69 RNCB 0003 0377 7892 0001EUR:    RO68 RNCB 0003 0377 7892 0019

USD: RO84 RNCB 0003 0377 7892 0022

Cu menţiunea: „Abonament pentru Revista Altarul Reîntregirii