logo

Petruţ Ormenişan, Asceza în „monahismul” musulman

Rezumat: Studiul doreşte să abordeze practica ascetică în religia lui Mahomed. După o scurtă analiză a motivaţiilor şi practicilor ascetice în religiile teiste şi nonteiste, se va stărui asupra naşterii şi dezvoltării ascezei în islam. Vom prezenta succint sufismul ca mişcarea „monahală” care a asimilat asceza şi a jucat un rol important în mahomedanism. Concluziile studiului reprezintă optica creştină asupra ascezei musulmane. În creştinism, scopul ascezei nu-l reprezintă lupta împotriva trupului şi a materiei, considerate ca rele, ci eliberarea naturii umane, spre a ajunge la desăvârşire. Creştinismul are o trăsătură profund ascetică şi insistă asupra războiului interior, transformarea metanoică a omului, hristomorfizarea lui. Se pare că atunci când acest război interior lipseşte el ia o dimensiune exterioară.