logo

Laurenţiu Nicolae STAMATIN, La contribution du clergé orthodoxe appartenant aux Diocèses d’Argeş et Buzău au soutient de la lutte pour indépendance nationale

Rezumat: Contribuţia clerului ortodox aparţinând Episcopiilor de Argeş şi Buzău la susţinerea luptei pentru independenţă naţională. Războiul de Independenţă din anii 1877-1878, purtat împotriva turcilor, a dus la recunoaşterea internaţională a independenţei României. Statul român nu era pregătit să poarte acest război. El a făcut apel la spiritul de sacrificiu al poporului român, toţi cetăţenii fiind implicaţi în colecte pentru sprijinirea armatei. Contribuţia maselor din întreaga ţară şi din celelalte provincii româneşti aflate sub stăpânire străină, a condus la: colectarea de bunuri pentru soldaţi, strângerea de fonduri pentru achiziţionarea de arme avansate, susţinerea funcţionării spitalelor, îngrijirea răniţilor, transportarea de provizii şi echipamente pentru front, găzduirea ruşilor şi prizonierilor turci,  organizarea de activităţi culturale de către societăţi caritabile sau persoane fizice în scopul strângerii de fonduri pentru a sprijini efortul militar etc. Biserica Ortodoxă Română, episcopi, preoţi şi credincioşi, nu a putut sta deoparte în acele momente de cumpănă pentru naţiunea română, ci a fost implicată activ in sprijinirea armatei române dureros încercată. Clerul şi credincioşii din Eparhiile de Argeş şi Buzău au avut o contribuţie importantă la eforturile colective de sprijinire a frontului. În acest articol prezentăm în detaliu actele şi faptele împlinite de către slujitorii Bisericii din această parte a ţării în scopul menţionat mai sus.
Cuvinte cheie: războiul de independenţă, clerul ortodox, contribuţii, rugăciuni

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 195 [read full text on CEEOL database]