logo

Domin ADAM, Rugăciunile şi imnele Slujebei Botezului

Rezumat: Fiecare moment din viaţa unei persoane este sub semnul harului dumnezeiesc. Întâiul semn al prezenţei harului divin într-o persoană este faptul că prima manifestare externă a fiinţei umane se exprimă prin muzică. In zilele noastre, datorită interesului mass-mediei în rating, oamenii se confruntă cu trei genuri muzicale, în funcţie de gradul lor de cultură: pentru corp (manele, rock, muzica folk, etc), pentru suflet (muzica religioasă şi chiar unele perle din alte genuri), şi pentru minte (muzică ambientală, muzica clasică etc). Imnele Botezului nu sunt altceva decât o rugăciune şi o încercare de îndrepta mintea umană spre Dumnezeu, în armonie cu întregul context al acestei slujbe. Botezul ar trebui să fie săvârşit în interiorul bisericii, în atmosfera tainică a cântărilor care sunt împlinite de imne şi ambianţa cucernică.
Cuvinte cheie: slujba Botezului, cântările baptismale, rugăciunile slujbei Botezului

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 87 [read full text on CEEOL database]