logo

David PESTROIU, Botezul – rod al propovăduirii Evangheliei, în opera Sf. Vasile cel Mare

Rezumat: Acest studiu pune în lumină activitatea marelui capadocian din perspectiva misionară a datoriei de a predica şi a consecinţei imediate a acesteia: Botezul. După evidenţiere contextului istoric, este prezentată baza revelată a misiunii. Se arată că subiectul propovăduirii Sf. Vasile cel Mare este, ca şi în cazul Mântuitorului, dobândirea Împărăţiei cerurilor, iar scopul – creşterea Bisericii prin Botez. Sunt prezentate personalitatea predicatorului şi observaţii în ceea ce priveşte destinatarii mesajului Evangheliei. Sunt descrise obstacolele propovăduirii şi soluţiile propuse de Sf. Vasile pentru depăşirea lor. Îndrumările lui misionare sunt, după mai bine de 1630 de ani, actuale şi extrem de valoroase. Abordarea strategiilor de creştere a Bisericii prin mijloacele specifice ale propovăduirii, catehizării şi Botezului este singura şansă misionară pentru al treilea mileniu. Noua evanghelizare, conceptul religios contemporan iniţiat de regretatul papă Ioan Paul al II-lea, este deja o certitudine misionară cu rezultate pozitive în creştinismul occidental. În contextul afirmării globale a secularismului, nihilismului, neopăgânismului şi sectarismului, într-o societate postmodernă tot mai debusolată, vocea Bisericii, în plan misionar, devine tot mai necesară.
Cuvinte cheie: Botez, propovăduire, evanghelizare, misiune, Vasile cel Mare

Altarul Reîntregirii No. 1/2011, p. 103 [read full text on CEEOL database]

[Buy full text on CEEOL]