Altarul Reîntregirii

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
logo

The Altar of the Reunification

Faculty of Orthodox Theology of Alba Iulia, Romania

Colegiul Editorial

PREŞEDINTE:

Irineu POP, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC: 

Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

George REMETE, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Ana S. ILTIS,  Wake Forest University, Winston, Salem, North Carolina, USA

Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Mark J. Cherry , ”St. Edward′s” University, Austin, Texas, USA

Dumitru VANCA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Remus ONIŞOR, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Mariyan STOYADINOV, University Veliko Tarnovo ”St. Cyril and St. Methodius”, Bulgaria

Marius TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Andrian ALEKSANDROV, Sofia University ”St. Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Pablo ARGÁRATE (Graz, Austria), ”Karl Franzen” University of Graz, Austria

Alin ALBU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Răzvan BRUDIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

REDACTOR-ŞEF: 

Domin Adam, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

REDACTORI: 

Jan NICOLAE, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Ovidiu PANAITE, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Alexandru MOLDOVAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Lucian D. COLDA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Dorin OPRIȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Coriolan DURA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

SECRETAR DE REDACŢIE:  Alin ALBU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

TRADUCERI:

Oana NICOARĂ, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, România

Andrei DÎRLĂU, cercetător, teolog, scriitor, editor, traducător-independent