logo

Nr. 3/2009

I.     Editorial

† Andrei Andreicuţ, Ce dar Îi facem Domnului Hristos de Crăciun

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 9

II. Studii şi articole

Emil Jurcan, Sacrificiul ca paradigmă a aşteptării jertfei hristice

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 17

Mihai Himcinschi, The connection between theology and philosophy. One missionary perspective

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 33

Teofil Tia, Omul de masă şi criza fermităţii axiologice din cultură

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 61

Remus Onişor, Cartea Jubillelor, o apocrifă intertestamentară

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 85

Adam Domin, Cântarea bisericească în Ardeal. Alba-Iulia şi Blaj

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 101

Dumitru Vanca, Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul sec. XVII, reflectat în Molitfelnicul de la Bălgrad, 1689

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 129

Ioan Cozma, Apariţia economului în cadrul Bisericii şi rolul său în administrarea bunurilor bisericeşti

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 157

Ovidiu Panaite, Sfântul Ierotei, între Ultrasilvana şi Pannonia

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 173

Albu Alin, Personalitatea Episcopului Vetranion al Tomisului. Interpretări pe marginea conflictului cu Împăratul Valens şi a corespondenţei cu Sf. Vasile Cel Mare

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 187

Dorin Opriş, Pedagogie şi viaţă socială în Ţările Române. Iosif Moesiodax (1725-1800)

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 247

Iustinian Şovrea, Proiectul unei antropologii creştine

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 263

Silvia Negruţiu, Activitatea didactică dincolo de rigiditate, şabloane şi stereotipii

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 301

III. Traduceri

Severian de Gaballa, Omilie la Naşterea Domnului, (traducere de Pr. Jan  Nicolae)

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 313

IV. In memoriam

Preot Nicolae Dănilă (1954-2009)

Altarul Reîntregirii Nr. 3/2009, p. 343