logo

Nr. 3/2007

I.Editorial

 • Andrei Andreicuţ, Hristos să se nască în inimile tuturor!

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 11

II. Studii și articole:

 • Emil Jurcan, Resacralizarea logosului uman prin revenirea la Logosul divin. Eliminarea misticilor orientale şi a celor de tip „Gaia” din moda omului contemporan şi revenirea la familia sacră

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 21

 • Mihai Himcinschi, Dimensiunea misionară a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 43

 • Teofil Tia, Pluralita’ di contesti dell’incarnazione della Chiesa. Prospettive dottrinali cattoliche conciliari

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 63

 • Mihai Brie, Pagini din trecutul muzical bănăţean. Chipuri de înaintaşi

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 87

 • Ioan Cozma, Il ruolo dei presbiteri e dei diaconi nell’amministrazione dei beni ecclesiastici nei sacri canones

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 95

 • Maria Dorina Paşca, Implicarea expresiei verbale (povestea terapeutică) în actul de consiliere pastorală

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 117

 • Jan Nicolae, Omiletica palamită a ciclului liturgic al Întrupării

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 133

 • Ilie Trif, Conceptul de persoană ca ireductibilitate la natură în gândirea teologică a lui Vladimir Lossky

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 175

 • Silviu Negruţiu, Omul. Minune realizată în sacramentalitatea Bisericii

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 183

 • Mircea Cricovean, Sinteză a învăţăturilor eretice după Vincenţiu din Lerini

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 209

ΙΙΙ.Τraduceri:

 • Grigorie de Nyssa, Omilie despre Naşterea lui Iisus Hristos, trad. Jan Nicolae

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 225

IV. Recenzii:

 • Irineu Pop Bistriţeanul, Cu Hristos pe calea vieţii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 243

 • Maria-Dorina Paşca, Teofil Tia, Psihologie pastorală (I). Reperele psihologice ale
  consilierii pastorale,
  Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 247

 • Cuvinte împărtăşite, de Părintele Ioan şi Maica stareţă Cristina Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 251

 • Paradoxul creştin şi cartea tinereţii, coord. Ilie Trif, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 255

 • Sfântul închisorilor. Mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate de monahul Moise Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007 (recenzie, Stelian Gomboş)

Altarul Reintregirii Nr. 3/2007, p. 261