logo

Nr. 3/2006

Ι. Editorial:

 • Andrei Andreicuţ, Tot creştinul trebuie să fie un misionar!

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 13

II. Studii şi articole:

 • Emil Jurcan, Turcia la început de mileniu, din perspectiva religioasă

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 25

 • Dorin Opriş, Utilizarea textului biblic în activităţile didactice desfăşurate la religie. Anchetă pe bază de chestionar

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 41

 • Alin Albu, Confesional, social şi naţional în marea mişcare antiunionistă  condusă de ieromonahul Sofronie (1759-1761)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 63

 • Ovidiu Panaite, Izvoare occidentale privind disputa dintre regnum şi sacerdotium. Perioada 1159-1303

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 89

 • Ioan Cozma, I canoni di S. Niceforo il Confessore (758 – 829) Studio storico-canonico

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 113

 • Nicolae Bolea, Ideea de sacru în credinţele populare legate de Botez, Nuntă şi Înmormântare în localitatea Bucerdea Vinoasă, judeţul Alba

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 151

 • Ovidiu Vintilă, Conotaţiile sfinţeniei şi ale fericirii în scrierile neotestamentare (evanghelie şi epistolele pauline)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 173

 • Monica Opriş, Finalităţile religiei în contextul învăţământului actual

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 219

 • Maria Dorina Paşca, Elemente de structură psihologică în universul poetic blagian

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 239

 

 • Ioana Rustoiu, Eforturi ale creştinilor ortodocşi în ridicarea unor lăcaşuri de cult de zid în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: cazul comunităţilor din Protopopiatul Ortodox Alba Iulia

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 253

III. Traduceri:

 • Konrad Raiser, Moştenirea dezastruoasă a violenţei: Despre ambivalenţa în raportul dintre religie şi violenţă (trad. Daniel Munteanu)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 273

IV. Cronica:

 • Jürgen Moltmann – Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, (cuvântul de răspuns la investitură)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 21

V. Recenzii:

 • Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, Curs de bioetică, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2005 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 291

 • Irineu Pop Bistriţeanul, Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2001 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 295

 • Arhim Sofronie, Nevoinţa cunoaşterii lui Dumnezeu, trad. Ierom. Rafail Noica, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 299

 • Teofil Tia, Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană, reflexii, analize, problematizări, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006 (recenzie, Mirel Bănică)

Altarul Reîntregirii, Nr. 3/2006, p. 307