logo

Nr. 2/2007

I.Editorial:

 • Andrei Andreicuţ, „Ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică” (Ioan 12, 50)

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 11

II.Cronică:

 • George Remete, Simpozionul „Paştile, lumina fiinţei”, Mogoşoaia, 14 aprilie 2007

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 21

 • Mihai Himcinschi, Ioan I. Ică sr. – Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Laudatio

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 47

III. Studii și articole:

 • Ioan I. Ică, Implicaţiile eclesiologiei euharistice privind unitatea Bisericii din perspectivă ortodoxă şi interconfesională

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 57

 • Nicolae Brânzea, Întoarcerea omului la guvernarea naturii prin chemarea lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 73

 • Marius Telea, Impactul cuceririi latine a Constantinopolului asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 81

 • Ioan Scheau, Abordare ecologică a concepţiilor despre univers

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 101

 • Maria Dorina Paşca, Codificarea psihologică a motivului „luminii” în poezia blagiană

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 113

 • Teofan Mada, Păcatul „lumii”, comunitatea şi creaţia

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 121

 • Cristian Daniel, Misiunea husită în Moldova

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 145

 • Petru Pinca, Partenie Cipron, episcop al armatei române

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 185

IV. Traduceri:

 • Kallistos Ware, Episcop de Diokleia, Viziunea ortodoxă asupra creaţiei, (trad. Dan Sandu)

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 243

V. Recenzii:

 • Raţiunea mistică. Revistă de spiritualitate ortodoxă recenzie de Pr. Iosif Zoica

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 269

 • Ovidiu Moceanu, Visul şi împărăţia. Elemente de teologie a visului, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2007 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 273

 • Dumitru Radu, Fundamentele teologic ale fenomenologiei narative, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2005 (recenzie, Iosif Zoica)

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 277

 • Peter E. Gillquist, Cum am devenit ortodox. O călătorie înspre credinţa creştină primară, trad. Ioan Tănase Chiş, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006 (recenzie, Liviu Stanciu)

Altarul Reintregirii Nr. 2/2007, p. 283