logo

Nr. 2/2006

I. Editorial:

 • Teofil Tia, Simpozionul internaţional Identitate creştină şi dialog în noul context european Alba-Iulia, 5-7 mai 2006

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 13

II. Studii şi articole:

 • Mihai Himcinschi, Confruntări misionare: ştiinţă şi teologie

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 27

 • Marius Telea, Constituirea sistemului patriarhal în Bizanţ şi creşterea prestigiului Patriarhiei Constantinopolitane

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 43

 • Domin Adam, Arta în viziunea lui Blaga

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 59

 • Alexandru Moldovan, Credinţa în Hristos, astăzi şi în Epoca Sfinţilor Părinţi

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 87

 • Ovidiu Panaite, Fenomenologia cunoaşterii între scientism şi revelaţie. Conceptul de Nous în gândirea patristică: Evagrie Ponticul, Macarie Egipteanul, Isaac Sirul

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 103

 • Alin Albu, Politica bisericească a Vienei în Transilvania la jumătatea secolului al XVIII-lea între dogmă politică şi toleranţă confesională

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 123

 • Petru Pinca, Episcopul Justinian Teculescu

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 143

 • Emanuel Sorin Bugner, O privire  sintetică asupra sexualităţii în lumea seculară postmodernă

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 201

 • Marius Slevaş, Influenţa filosofiei asupra Şcolii Catehetice din Alexandria

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 229

 • Macarie Drăgoi, Din trecutul instituţiilor bisericeşti ale Ortodoxiei ardelene. Eparhia Clujului

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 255

 • Maria Răducanu, Fundamente psihiatrice şi filosofice pentru terapia duhovnicească

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 265

 • Monica Opriş, Specificul, importanţa, funcţiile şi obiectul evaluării la religie

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 283

III.Traduceri:

 • Constantin V. Skouteris, Diferenţa dintre purcederea Sfântului Duh după existenţă şi după energie în învăţătura Sfântului Grigorie Palama (trad. de Ion Marian Croitoru)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 299

IV. Recenzii:

 • Partidul, Securitatea şi Cultele – 1945-1989, (coord. Adrian Nicolae Petcu), Editura Nemira, Colecţia „Biblioteca de Istorie”, Bucureşti, 2005, 427 p. (recenzie de Stelian Gomboș)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 317

 • André Scrima, Biserica Liturgică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, 319 p. (recenzie de Stelian Gomboș)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 321

 • Costion Nicolescu, Elemente de teologie ţărănească: Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu, Editura „Vremea XXI”, Bucureşti, 2005, 301 p. (recenzie de Stelian Gomboș)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 329

 • George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană. Studii şi eseuri, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 589 p. (recenzie de Stelian Gomboș)

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 335

V. Cronică:

 • Cosmin Bufnea, Biblioteca Facultăţii de Teologie din Alba Iulia

Altarul Reîntregirii, Nr. 2/2006, p. 349