logo

Nr. 2/2005

I. Editorial

Andrei Andreicuţ, „Nu uita, când eşti voios, creştine, să fii bun!”, Pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.7

II. Studii şi articole

Mircea Păcurariu, Biserica Ortodoxă Română şi cultura europeană

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.15

Teofil Tia, Credibilitatea religiei şi metamorfozele credinţei tradiţionale – astăzi

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.39

Domin Adam, Colindul românesc: ancestralitate, cultură, tradiţie

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.55

Dumitru Vanca, Timpul sacru  în creştinism

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.71

Florin Botezan, Teologia, lucrare de sfinţire a umanului. Modelul Sfinţilor Trei Ierarhi

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.83

Caius Cuţaru, Omul contemporan în faţa secularizării şi a descreştinării

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.101

Jan Nicolae, Mistagogia cuvântului viu. Cuvântările duhovniceşti ale arhimandritului Sofronie (1896-1993)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.131

Dorin Opriş, Învăţarea activă la religie. Aspecte teoretice şi practice privind utilizarea metodei „mozaic”

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.157

Ovidiu Panaite, Fenomenologia cunoaşterii între scientism şi revelaţie. Psihanaliza ca metodă de investigare a transcendentului

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.175

Alexandru Moldovan, „Ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evrei 1,2)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.199

Alin Albu, Repere ale evoluţiei Ortodoxiei şi Greco-Catolicismului în Transilvania

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.219

Ilie Trif, Conceptul de „persoană” în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.245

Ioan Cozma, Evaluare istorico-juridică a relaţiilor ortodoxo-unite în primul deceniu post-comunist

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.253

Petrică Ilea, Aspectul dogmatic al anaforalei Sfântului Vasile cel Mare

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.281

Monica Opriş, Educaţia religioasă şi educaţia morală în şcoală. Implicaţii practice

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.305

Gavriil Trifa, Aspecte ale paternităţii duhovniceşti la Sfântul Varsanufie şi Ioan din Gaza

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.323

Rusu M. Elena, Evanghelia de la Blaj – 1765.  Monument de cultură şi artă tipografică în Ţările Române, 240 de ani de la prima editare

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.341

III. Traduceri

Prof. dr. Ludwig Tavernier, Imaginea lui Hristos în arta modernă. Aspecte ale genezei şi ale metamorfozelor, (trad. din germană, Jan Nicola)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.361

IV. Recenzii

Ierom. Rafail Noica, Dincolo de catapeteasma Zilei a Opta. Cuvintele părintelui Sofronie de la Essex, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2004 (recenzie de Jan Nicolae)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.371

Conf. univ. dr. Marius Telea, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Deva, Editura Emia, 2004, 543 p. (recenzie de Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.377

Dumitru A. Vanca, Icoană şi Cateheză, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2005 (recenzie de Liviu Stanciu)

Altarul Reîntregirii Nr. 2/2005, p.381