logo

Nr. 1/2008

I. Editorial:

 • Andrei Andreicuţ, Marea trecere

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 11

II. Studii și articole:

 • Marius Telea, Renaşterea paleologilor şi influenţa ei asupra culturii româneşti

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 21

 • Teofil Tia, L’incarnazione temporale della Chiesa (riflessa in alcuni documenti). Il passaggio nel magistero cattolico dal tema dell’evangelizzazione a quello dell’inculturazione

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 49

 • Picu Ocoleanu, Hristos Diakonos. Deschiderea socială a Bisericii, între logica ei hristologică şi pseudomorfoză

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 69

 • Mihai Brie, Crâmpeie din viaţa şi activitatea compozitorului şi dirijorului Ion Vidu

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 91

 • Stelian Manolache, Moarte şi supravieţuire în religia lui Mani

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 105

 • Ioan Picu Ocoleanu, Hristos Pharmakeus. Hristos Iatros. Dimensiunea terapeutică a lucrării de mântuire a Domnului

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 125

 • Jan Nicolae, Omiliile Sfântului Ioan Hrisostom la sărbătoarea Naştererii Domnului. Elemente de mistagogie liturgică antiohiană

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 159

 • Ignatie (Ilie) Trif, „Explicitul articulat” al tradiţiei isihaste la români: secolul XVIII – a doua jumătate a secolului XX

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 187

 • Silviu Negruţiu, Clasificarea minunilor şi caracteristicile narative ale descrierii lor în Evanghelii

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 209

 • Maria Dorina Paşca, Atitudini perceptuale vizând „cuvântul” din perspectivele sale psiho-pastorale

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 245

 • Lucian D. Colda, Augustinus und die Stoa

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 259

III.Traduceri:

 • Karl Christian Felmy, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii pentru societatea elevată din Rusia secolului al XIX-lea, (traducere de Pr. lect. univ. dr. Picu Ocoleanu)

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 277

IV. Recenzii:

 • Teofil Părăianu. Fereşte-te de rău şi fă binele! Dialoguri realizate de Pr. Sabin Vodă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 303

 • Vasile Citirigă, Cunoaşterea lui Dumnezeu prin rugăciune, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 307

 • Octavian Paler, Calomnii mitologice, Editura Historia, Bucureşti, 2007 (recenzie de Pr. Iosif Zoica)

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 311

 • M. Eminescu-Nicolae Iorga-Ion I. Nistor, Cartea vie a Basarabiei şi Bucovinei, Editura Sitech, Craiova, 2007 (recenzie de Oltean Ovidiu şi Ursu Dorin)

Altarul Reîntregirii Nr 1/2008, p. 315